Tag: vzlet

Prvá knižka o časopise Vzlet

29. marca 2011 | Komentár
Prvá knižka o časopise Vzlet

Zborník prác 40 rokov časopisu Vzlet obsahuje 21 textov na témy dejín, koncepcie a rubrík nášho mládežníckeho časopisu. V niektorých prácach sú vyjadrené spomienky bývalých redaktorov a spolupracovníkov a hovorí sa aj o dizajne časopisu a jeho možných perspektívach do budúcna. Väčšina uverejnených príspevkov bola prvýkrát predstavená na okrúhlom stole z príležitosti osláv štyridsiatych narodenín […]

Viac

Top