Značka: vzlet Strana 7 od 7

Prvá knižka o časopise Vzlet

Zborník prác 40 rokov časopisu Vzlet obsahuje 21 textov na témy dejín, koncepcie a rubrík nášho mládežníckeho časopisu. V niektorých prácach sú vyjadrené spomienky bývalých redaktorov a spolupracovníkov…