Spoločensko-zábavný časopis pre mládež VZLET vychádza od roku 1970 ako jediný mládežnícky mesačník vojvodinských Slovákov. Vydavateľom časopisu je Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu z Nového Sadu.

Obsah časopisu je zostavený z príspevkov, v ktorých sa sledujú aktivity a záujmy mladých ľudí v oblastiach vzdelávania, jazyka a literatúry, novinárstva, hudby, výtvarníctva, divadelníctva, filmu a iných foriem umenia, informatiky, ekológie, športu a v iných vedeckých, kultúrno-umeleckých a spoločenských oblastiach.

Medzi najstaršie pravidelné rubriky v tomto časopise patria Rozlety, ktoré boli založené už v prvom čísle Vzletu a dodnes predstavujú určitú formu „skúšobne“ pre mladých spisovateľov začiatočníkov. Význam tejto rubriky je v tom, že podnecuje čitateľov k literárnej tvorivosti, ich texty (zväčša básne) sa tu uverejňujú a ilustrujú výtvarnými prácami mladých čitateľov (kresby, grafiky, umelecké fotografie). Práce uverejnené v rubrike Rozlety hodnotí komisia a najvyspelejšie básne a ilustrácie sa odmeňujú počas tradičnej manifestácie Stretnutie pod lipami.

Niektoré iné pravidelné rubriky v časopise Vzlet sú: Film, Móda, Nové albumy, Live reports, Knihy, Info-svet, PC hry, Vaša tvorba, Ekokútik, Komiks a iné.

V súčasnosti časopis Vzlet vychádza na 28 farebných strán formátu A4.

Redakcia Vzletu pracuje v zložení: Jasmina Pániková (zodpovedná redaktorka), Mária Domoniová (jazyková redaktorka),  Irena Lomenová (grafická úprava), Mária Obšustová (počítačová sadzba).

E-mail:
vzlet@hl.rs

Telefóny redakcie:
Administrácia: 060 762 93 12
Redakcia: 060 762 93 16

Spread the love