Tlačené vydanie Vzletu a týždenníka  Hlas ľudu si  môžu objednať

 • priamo v sídle ustanovizne v Novom Sade (Srbsko), Bulvár oslobodenia 81/V;
 • elektronickou poštou
 • telefonicky,  tel. číslo  +381 21 47 20 840
 • u predaváčov Hlasu ľudu (kolportérov) v nasledovných osadách:
osada kolportér adresa čisl.tel.
Aradáč Miler Ďuro Benešova 4 023/887-019
Kovačica Ondrej Spišiak 7. VUB 17 013/660- 860
Kovačica Mária Kopčoková Masárykova 146 013/660-655
Padina Pavel Mihálek Dolná dolina 20 013/668-451
Padina Ján Mihálek Dolná dolina 20 013/668-451
B. Petrovec Peťkovský Samuel Kosovská 4 021/781-855
B. Palanka Zuzana Ajduková Čelarevska 32 021/741-889
Hložany Mária Ďurišová Masarykova 2/10 021/788-091
Kysáč Ján  Čeman Vojvodinská166 064/161-32-72
Kulpín Mária Zelenáková Prvomájová 37 021/786-438
Laliť Anna Turčanová Juhoslovanská 13 025/870-321
Selenča Svetlana Pavlová Štefánikova 021/774-573
Silbaš Rastislav Kopčok P. Drapšina 118 021/764-724
St. Pazova Martin Forgáč Jána Kolára 86 022/312-624

 

 • Petrovčania si Hlas ľudu môžu kúpiť v predajniach AS Petrovec a v BPS „Ekselent” a Hložančania v disconte „Protea”.
 • Hlas ľudu, Vzlet, alebo knižné vydania NVU Hlas ľudu si najjednoduchšie objednáte vyplnením tejto objednávky:

Objednávkový formulár

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Ulica a mesto (povinné)

  Telefón

  Chcem si predplatiť

  Dĺžka predplatného

  Poznámka k objednávke


  Spread the love