Necítim tvoj bôľ

 

Necítim tvoj bôľ,

pretože ho nechápem.

Ináč by som všetko mohla,

všetko by som smela.

 

Nechajte ma a nechajte moje oči!

Nechajte moje srdce!

Moje meno, môj život, nechajte!

Prejdite…

 

Nepotrebujem vôbec nič,

pretože necítim tvoj bôľ.

Nemám záujem o teba,

pretože nie som ty.

 

Jelena Kuzmićová

Belehrad

 

*

 

Nezvládam

 

Na svete je toľko slov,

žiadne však nestačia

opísať mieru lásky

voči tebe…

 

Veľmi ťa milujem, vieš to i sám,

a vieš i to, že na každé tvoje slovo

ja pristávam.

 

Na svete je mnoho zlých ľudí,

ale ani jeden človek, ktorý moju lásku

voči tebe zruší.

 

Mám ťa veľmi rada,

pravda, vieš to i sám,

ale predsa to už s tebou

nezvládam.

 

Ivana Faďošová

Selenča

 

*

 

Môžem bez teba

 

Už ťa nepotrebujem,

celkom som si zvykla bez teba.

Už mi nechýbaš,

od teba mi už nič netreba.

 

Kráčala som ulicou,

plná nádeje,

tíško som vyslovovala tvoje meno,

keď práve si nadišiel ty.

 

Vtedy som zistila,

že môžem byť sama.

Už nemilujem ťa,

môžem bez teba…

 

Tatiana Krížová

Selenča

 

*

 

Možno

 

Možno sa pozeráš na toto modré nebo,

čo nás jediné spája.

Možno ti v oku slza zaiskrí

a mňa akoby zaviala.

Keď sa pozrieš na hviezdy,

možno ti ukážu moje oči,

ktoré sa jagali

v tvojej blízkosti.

Možno sa pozeráš na toto žlté slnko,

ako narcis v záhradke.

On sa mu usmieval práve tak,

ako ja tebe.

Možno ti vôňa jarného rána

pripomenie mňa.

Vtedy, keď začneš nový život,

keď zabudnutie bude svieže…

 

Anna Sabová

Báčsky Petrovec

 

*

 

Za ruku drž ma,

keď ma život zrádza.

Buď mojou láskou

keď ma láska zvádza.

Buď mi riekou,

do ktorej zahodím všetky

ukryté tajomstvá.

Buď mi ránom,

nech sa zobudím pri tebe.

Buď mojím mačiatkom,

nech sa v nás prebudí neha.

Buď mojím kvetom,

nemaj strach – nikdy neuvädneš.

Buď mojím, čo nám ešte

pre šťastie chýba!?

Si moje nebo

a ja tvoja zem.

 

Anna Sabová

Báčsky Petrovec


Spread the love