Značka: odlesňovanie

KU DŇU ZEME: Buduj svoju zdravú budúcnosť

Deň Zeme je medzinárodný sviatok, ktorý sa začal oslavovať v roku 1970 v Spojených štátoch amerických, keď sa 22. apríla 20 miliónov Američanov, čiže 10 % populácie USA rozhodlo…