Tradičné Stretnutie pod lipami sa v tomto roku uskutoční v piatok 17. júna a jeho hostiteľom bude – po dlhšom čase znovu – Báčsky Petrovec. Akcia sa začne otvorením výstavy ilustrácií mladých autorov vo foyeri Slovenského vojvodinského divadla, program bude pokračovať v podobe prednesu mladej poézie a hudobných bodov v priestore Gymnázia Jána Kollára.

Na SPL sa každoročne prezentuje tvorba mladých autorov – literátov a ilustrátorov, ktorí svoje práce uverejňujú v mládežníckom časopise Vzlet (rubrika Rozlety). Pripomeňme, že práve vo Vzlete a na SPL začínali svoju tvorbu predstavovať mnohí naši dnes už známi spisovatelia a výtvarní umelci.  Prvé SPL sa udialo roku 1972, časom prerástlo do tradičného podujatia a v tomto roku sa usporiada po 40. krát.

Autorom ilustrácie na plagáte 40. SPL je Michal Ďurovka.

Vitajte pod lipami!

 

Spread the love