Rúška, rukavice a dezinfekčné prostriedky sa stali našou každodennosťou