Ôsmaci minulého roku od 1. do 30. decembra mali možnosť voliť si tretí predmet záverečných skúšok. V našej krajine spolu až 64 363 žiakov ôsmeho ročníka si zvolilo jeden z piatich predmetov (biológia, chémia, geografia, história a fyzika), ktorý ako tretí budú musieť absolvovať na záverečných skúškach. Tretí predmet si mohli voliť prostredníctvom portálu Moja stredná škola a tento spôsob prihlášky využilo 45 532 žiakov, kým 18 831 žiakov sa prihlásilo priamo v základnej škole.

Je zaujímavé, že najväčší počet žiakov si ako tretí predmet záverečných skúšok zvolil biológiu, dokonca až 38 percent (24 307 žiakov), na druhom mieste je geografia – 28 percent (18 243 žiakov) a na treťom mieste je dejepis – 16 percent (10 544 žiakov). Desať percent z nich si zvolilo chémiu, kým iba osem percent absolvuje fyziku. V prípade, že sa žiaci nestihli prihlásiť, budú mať možnosť ešte od 23. do 27. januára.

Ako je to v našich školách s vyučujúcim jazykom slovenským, sme sa opýtali ôsmakov z Báčskeho Petrovca, Pivnice, Lalite, Hložian, Kovačice a zo Starej Pazovy. Odpovedali nám na otázky – ktorý predmet si zvolili a prečo práve ten.

 

Petra Pintírová, Báčsky Petrovec

– Áno, už sa to blíži a zdá sa mi, že veľmi rýchlo tento školský rok beží. Na záverečnú skúšku som si zvolila zemepis ako výberový predmet. Zemepis mám rada, je zaujímavý, baví ma skúmať rôzne štáty, ich kultúru, jazyky, prírodu. V budúcnosti by som chcela cestovať a tieto vedomosti mi budú určite užitočné. Teraz nás čakajú prípravy na testy, treba zvládnuť veľké množstvo učiva. Dúfam, že sa nám všetkým bude dariť. Všetkým prajem veľa zdravia a úspechov!

 

Ivan Struhár, Báčsky Petrovec

– Pre záverečnú skúšku na konci ôsmeho ročníka ako výberový predmet som si zvolil biológiu. V tom som nemal dilemu, lebo biológia je jeden z mojich najobľúbenejších predmetov. Vybral som si ju i preto, že nás biológia učí, ako príroda funguje, ako naše telo funguje, čo mňa veľmi zaujíma. Aj naša pani učiteľka nám zaujímavým spôsobom vysvetľuje učivo. Dúfam, že úspešne zdolám záverečné skúšky a plánujem sa potom zapísať do gymnázia.

 

Ivan Lomiansky, Hložany

– Zvolil som si biológiu, a to hlavne preto, že pre mňa je biológia ľahším predmetom, ako chémia, zemepis, dejepis a iné predmety, ktoré boli ponúknuté na výber. Jednoducho je to predmet, ktorý je veľmi zaujímavý a baví ma. Ďalším dôvodom, prečo som sa rozhodol pre biológiu, je ten, že máme veľmi dobrého pána učiteľa a s ním sú nám vyučovacie hodiny veľmi dobré a často zábavné.

 

Staša Čániová, Hložany

– Vybrala som si biológiu, pretože mám rada prírodu aj skúmanie ľudských bytostí a zvierat. Najviac sa mi páči učivo o ľudskom tele. Na biológii máme veľa zaujímavých lekcií, ktoré sa mi veľmi páčia. Naučila som sa, ako môžeme niekomu zachrániť život, pomôcť…

 

Dijana Pudelková, Pivnica

– Na záverečnú skúšku som si zvolila chémiu. Je podľa mňa z ponúknutých predmetov najzaujímavejšia, lebo v nej vidím aj praktické uplatnenie, nakoľko chémiu budem mať aj počas ďalšieho vzdelávania. Verím, že v tomto predmete budem úspešná.

 

Tomáš Kámaň, Pivnica

– Váhal som sa medzi biológiou a chémiou, ale predsa som sa potom rozhodol pre chémiu. Obidva predmety sú zaujímavé, zvlášť preto, že sa témy vzťahujú na každodenný život a skúsenosť. Poznatky, ktoré tu získame, sú veľmi užitočné a nevyhnuté pre život. Chémia ma zvlášť baví, lebo na hodinách robíme aj pokusy a iné praktické cvičenia, čo nám obľahčuje zvládnuť učivo. Mám nádej, že záverečná skúška nebude až taká náročná a že sa nám podarí získať čím viac bodov.

 

Klaudia Valentová, Laliť

– Predsa som sa rozhodla pre biológiu. Vybrala som si ju, pretože sa najradšej učím o zvieratách a rastlinách, proste ma to baví. Mám rada pomáhať zvieratám a starať sa o rastliny. Nerada sa pozerám na ľudí, ktorí znečisťujú prírodu, preto ma teší, že sa na biológii učíme aj veci, ktoré sú orientované na samotnú ekológiu.

 

Edvard Pucovský, Laliť

– Zvolil som si biológiu preto, lebo mám rád rastliny, zvieratá a prírodu všeobecne. Hodiny biológie sú veľmi zaujímavé a som rád, keď sa môžem naučiť niečo nové. Baví ma okrem tematiky rastlín a zvierat aj anatómia človeka.

 

 

Daniel Zorňan, Laliť

– Podobne ako aj väčšina mojich spolužiakov som si na koncoročné skúšky zvolil biológiu. Je to predmet, ktorý ma veľmi zaujíma, a, pravdupovediac, mám aj najlepšie známky z biológie, tak to bol logický výber.

 

 

Daniel Hrnčiar, Laliť

– Predmet, ktorý som si zvolil, je biológia. Tento predmet ma celkom baví, a to hlavne časti, ako vznikala príroda a tiež človek. Mám rád prírodu, lebo v nej trávim aj najviac voľného času. Zaujímajú ma aj zvieratá, ktoré žili v minulosti a ktoré tu máme ešte dodnes.

 

Edita Hudecová, Stará Pazova

– Na koncoročné skúšky som si zvolila písať test z biológie. Biológia je mojím obľúbeným predmetom. Myslím si, že je tento predmet veľmi dôležitý, lebo je všade vôkol nás. Prvýkrát sme sa s ním stretli ako piataci a odhalili sme krásu mikroorganizmov a sveta, ktorý je pre nás neviditeľný. Ako šiestaci sme sa učili o živočíchoch, a to mi pomohlo, aby som viac rozumela mojim domácim miláčikom – psíkovi a zajacovi. Siedmy a ôsmy ročník nás naučil to, čo je podľa mňa najdôležitejšie: poznať, ako funguje náš organizmus. Biológia ma naučila, ako veľmi je ľudský organizmus zložitý. Minulého roku som sa zúčastnila aj súťaže z biológie. Príprava bola zaujímavá. Naučila som sa i niektoré veci, ktoré sme sa na hodinách neučili, a preto si myslím, že záverečný test z biológie pre mňa nebude náročný.

 

Luka Stojković, Kovačica

– Pre koncoročné skúšky som si zvolil fyziku, a to z jednoduchého dôvodu – mám rád výpočtové úlohy. Fyzikálne zákony sú vyjadrené v tvare vzorcov a všetko môžeme vypočítať matematicky. Najviac ma baví to, že je fyzika tajomná. Keď si myslím, že som sa už všetko naučil, vždy sa odhalí nový spôsob, ako môžeme niečo vypočítať alebo vysvetliť.

 

Katarína Válovcová, Kovačica

– Zvolila som si biológiu, lebo mi už od piatej triedy bola zaujímavá. Vždy ma zaujímalo učivo o bunkách a, samozrejme, aj pozorovať cez mikroskop. Ale aj ekonomika a ľudské telo sú zaujímavé. Vybrala som si biológiu preto, že je to predmet, ktorý sa mi najviac páči a v ktorom sa mi dobre darí.

 

Miroslav Pap

 

Spread the love