Každoročne v októbri Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu udeľuje ceny autorom najlepších príspevkov uverejnených v uplynulom ročnom období v týždenníku Hlas ľudu a v mesačníku Vzlet.

Podľa rozhodnutia komisie pre udelenie novinárskej Ceny Vzletu 2012 tohtoročným laureátom je Boris Bílek z Padiny, ktorý si cenu zaslúžil seriálom príspevkov zverejnených vo vzletovskej rubrike Úrovne občianskej spoločnosti. V správe komisie sa okrem iného uvádza: „Boris Bílek sa ako mladý intelektuál v tých najlepších tradíciách mládežníckej tlače v tejto rubrike zaoberá demokraciou, ktorá je u nás ešte stále v plienkach (a spolu s tým, čo plienky najčastejšie obsahujú). Táto rubrika predstavuje šľabikár demokracie. V nej sa mladý človek, ktorému záleží na tom, aby nebol iba trpiacim objektom politiky a ktorý sa nezmieril s neblahým osudom, ale sa pokúša niečo zmeniť v spoločnosti (začnúc samým sebou), oboznamuje s možnosťami ktorou z ciest životom sa vybrať. Boris Bílek je tak navigátorom v mori predpisov, prekomplikovanej politiky a otvárateľom očí mladému čitateľovi. Boris radí, čiže (ne)priamo napomína mladého čitateľa, že jeho povinnosťou je pokúsiť sa zachrániť si vlastný a jediný život. Preto píše o občianských iniciatívach, kreacionizme a evolucionizme, arabskej jari, anarchizme… Jeho druhou orientáciou, ktorú preferuje vo svojich textoch, je Európska únia, ktorú sa čitateľovi svojrázne snaží priblížiť. Všetko spomenuté Boris Bílek robí dobre, so štýlom odmeraným ale dôkladným, presvedčivým spracúvaním tém, sviežim a aktuálnym jazykom.“

Komisia pre udelenie tohtoročnej Ceny Vzletu pracovala v zložení: Anna Gašparovská, Pavel Matúch a Stevan Lenhart.

Gratulujeme laureátovi!

 

Spread the love