V rámci projektu Slobodná zóna sa realizujú programy súčasnej angažovanej filmovej tvorby, ktorá sa zaoberá aktuálnymi spoločenskými a politickými témami. Ide o filmy, ktoré ponúkajú pohľad na svet celkom odlišný od hollywoodskej produkcie a väčšiny masových médií. Projekt Slobodná zóna zahŕňa rovnomenný filmový festival, ktorý býva každoročne v novembri v Belehrade a neskoršie sa vybrané filmy premietajú aj v iných mestách v krajine.

V tomto roku festival Slobodná zóna bude prvýkrát hosťovať v Novom Sade – od 9. do 12. mája v Mládežníckom stredisku CK 13 (v Ulici vojvodu Bojovića č. 13) budú premietané najlepšie filmy z posledného ročníka tohto festivalu a po filmových projekciách budú tematické rozhovory.

Novosadské obecenstvo si bude môcť pozrieť tieto filmy: Svet podľa Iona B. (film o samoukom rumunskom umelcovi-bezdomovcovi; réžia: Alexander Nanau), Do večnosti (dokumentárny film o probléme uskladňovania nukleárneho odpadu; réžia: Michael Madsen), Symfónia Kinshasa (film o symfonickom orchestri v Kongu; réžia: Martin Baer a Claus Wischmann), Neviditeľné (domáci film mladého režiséra Nikolu Polića o „ženách, ktoré nepoznáme a neradi ich stretávame“), a Ja tiež (film o nekaždodennom ľúbostnom vzťahu medzi chlapom s Downovým syndrómom a zdravou ženou, ktorá sa necíti byť súčasťou „normálnej“ spoločnosti; réžia: Álvaro Pastor a Antonio Naharro).

 

http://ck13.org/

www.freezonebelgrade.org

Spread the love