Windows 95

Grafické rozhranie (graphical user interface – GUI) je jednou zo základných častí každého súčasného operačného systému, je to vlastne to, čo používateľ „vidí“, keď zapne počítač a začne robiť za počítačom – pracovná plocha (desktop), ikony, okná…

Grafické rozhranie ako ho dnes poznáme, používajúce tzv. WIMP systém (window, icon, mouse, pointer – okno, ikona, myš, kurzor), vzniklo v 70. rokoch 20. storočia a jeho autorom bola firma Xerox. Takéto GUI prevzala spoločnosť Apple, ktorá ho použila pre Mac OS (ktorý bol zabudovaný do počítačov Lisa a Macintosh), a potom aj Microsoft (operačný systém Windows). Koncom 80. a začiatkom 90. rokov sa už GUI stalo štandardným prvkom každého operačného systému.

Aj napriek rôznym kozmetickým a funkčným zmenám počas rokov a miernym odlišnostiam v rôznych operačných systémoch, základmi každého súčasného grafického rozhrania zostali (ako sme už spomenuli) okná, ikony, myš a kurzor. Tieto štyri pojmy v súčasnosti pozná prakticky každý, kto niekedy sedel za počítačom.

V súčasnosti, najmä posledné 2 roky (od polovice roku 2010), grafické rozhrania počítačových operačných systémov prechádzajú drastickými zmenami pod vplyvom rozhraní určených na dotykové mobilné telefóny a tablety, ktoré nie sú založené na WIMP systéme, ale na systéme tzv. „prirodzeného“ dotykového ovládania. Všetko sa začalo popularizáciou Apple iPad a Google Android tabletov, ktoré majú za cieľ oslabiť predaj netbookov, čo sa im aj podarilo. Vďaka tomuto viacerí výrobcovia počítačov prišli na ideu, že by tablet a netbook spojili do jedného a na trh prišli prvé tablety s klávesnicou (Asus eeePad Transformer a iné). Problém je však v tom, že operačný systém použitý v takýchto tabletoch je príliš jednoduchý (ale výborný na dotykové ovládanie), kým skutočné počítačové operačné systémy sú príliš zložité pre takýto typ počítačov (a často zle ovládateľné dotykom).

Ubuntu Unity

Gnome Shell

Riešenie bolo vytvoriť grafické rozhranie dobré pre oba typy počítačov. Prvé takéto rozhrania sú Unity a Gnome Shell (použité vo viacerých Linux distribúciách). Tieto používajú WIMP systém rovnako ako ich predchodcovia, ale sú zároveň tiež prispôsobené na ovládanie dotykom. V súčasnosti niečo podobné robí aj Microsoft s operačným systémom Windows 8. Avšak robia to iným spôsobom, prakticky zabudúvajúc aj WIMP, aj dotykové rozhranie do jedného operačného systému, pričom sa medzi nimi možno prehadzovať jedným klikom. Dotykové rozhranie Windows 8, známe ako Modern alebo Metro (samozrejme, možno ho používať aj bez dotykovej obrazovky), je vlastne obmenou Start menu a je kritizované zo strany používateľov obyčajných počítačov, hoci má svoje výhody.

Windows 8

Windows 8 Modern

Uvidíme, čo sa v prípade grafických rozhraní bude diať v ďalších rokoch, čo sa zmení a čo zostane rovnaké ako doteraz – v každom prípade, bude to zaujímavé pozorovať, hoci takto časté zmeny nie sú dobré pre menej skúsených používateľov, ktorí sa nebudú stíhať naučiť používať tieto GUI po každej zmene…

Filip FILIP

Spread the love