Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici vyprevadilo ešte jednu generáciu úspešných žiakov. Čerstvo ukončení gymnazisti mi porozprávali o svojich plánoch do budúcna, ako aj o tom v akých spomienkach im zostane gymnázium.

 

Marek Karkuš

Skončil som všeobecný odbor v slovenskom jazyku. Plánujem zapísať sa na Fakultu bezpečnosti na Belehradskej univerzite. Zaujímajú ma spoločenské vedy, oblasti, ktoré sa zaoberajú kriminalistikou a bezpečím civilného obyvateľstva. Dúfam, že mi táto fakulta umožní študovať súčasné výzvy, riziká a hrozby. Gymnázium mi zostane v pamäti vďaka  profesorom, ktorí nám vychádzali v ústrety a mali porozumenia pre nás. Samozrejme, aj vďaka priateľom, ktorí vždy boli pri mne, keď to bolo potrebné a vyplnili tieto štyri roky zážitkami.

 

Dana Marušníková

Skončila som všeobecný odbor v slovenskom jazyku. Na ďalšie vzdelávanie som si  zvolila Ekonomickú fakultu v Belehrade. Vzdelávanie na gymnáziu si budem pamätať len po dobrom. Myslím si, že nikdy nezabudnem na smiešne a pekné zážitky, ktoré som zažila so svojimi priateľmi

 

Jaroslav Kováč

Zakončil som odbor elektrotechnik informačných technológii. Chcel by som sa  zapísať na Fakultu technických vied v Novom Sade, presnejšie chcel by som študovať odbor čisté energetické technológie. Zaujíma ma ekológia, ako aj elektrotechnika. V tomto odbore je to všetko zjednotené. Gymnázium Mihajla Pupina má výborný priestor na učenie, naučil som sa všeličo a pripravil na ďalšie vzdelávanie a život. Práve preto mi gymnázium zostane v pamäti.

 

Leona Puja

Skončila som odbor elektrotechnik informačných technológii. Plánujem zapísať sa na Fakultu technických vied v Novom Sade. Chcem si zdokonaliť svoje vedomosti z elektrotechniky a programovania. Gymnázium je veľmi zvláštna škola. Vždy budem pamätať na svoju triedu, t.j. na mojich spolužiakov, s ktorými som strávila štyri roky. Boli so mnou aj v dobrom aj v zlom. Gymnázium bol mojím druhým domovom a moja trieda mojou druhou rodinou. Taktiež nikdy nezabudnem na rôzne aktivity, v ktorých som sa zúčastňovala, akými sú herectvo, chór a rôzne súťaže.

Zuzana Hlavčová

Foto: z archívu spolubesedníkov

Spread the love