Ubuntu 16.04

Ubuntu 16.04

Ubuntu je jedna z najznámejších a pravdepodobne aj najpopulárnejšia Linux distribúcia v súčasnej dobe. Jeho aktuálna verzia 16.04 je významná hlavne kvôli tomu, že ide o takzvanú LTS (Long Term Support) verziu. Tieto majú dlhšiu podporu zo strany výrobcu v porovnaní s inými verziami (5 rokov), sú vydávané každé dva roky a určené sú hlavne pre firmy. Táto verzia je určená ako náhrada doterajšej verzie 14.04 LTS (z apríla 2014).

Autori distribúcie do tejto verzie zabudovali niekoľko zmien, ktoré sú určené na zlepšenie komfortu používateľa – tak napríklad panel s aplikáciami, štandardne sa nachádzajúci na ľavej strane obrazovky, je teraz možné posunúť aj nadol. Aj namiesto doterajšieho Ubuntu Software Center na správu aplikácií možno používať GNOME Software, čo je všeobecnejšie riešenie, ktoré používajú aj iné distribúcie, a tak sa používatelia, ktorí prešli na Ubuntu z inej distribúcie, viac nemusia prispôsobovať. Výhoda tejto verzie je aj to, že autori vypli „výsledky vyhľadávania online“ – táto možnosť, zavedená v niektorej z predošlých verzií, všetko, čo používateľ hľadal cez panel grafického rozhrania (či už lokálne, alebo na internete) odosielala na server s cieľom nájsť výsledky na internete, čo bolo ľahko zneužiť. Z toho dôvodu autori poslúchli používateľov a táto možnosť je teraz vypnutá v štandardnej inštalácii distribúcie.

Čo sa týka grafických ovládačov, pribudla podpora pre AMDGPU a ovládač nVidia je štandardne podporovaný od skôr, kým ovládač fglrx pre AMD grafiku, ktorý doteraz bolo možné používať, už podporovaný nie je, takže používatelia týchto grafických kariet majú na výber buď používať AMDGPU, alebo zostať na Ubuntu 14.04 s ovládačom fglrx.

Hodinky ako súčasť aplikácií Snaps

Hodinky ako súčasť aplikácií Snaps

Jedna z najvýznamnejších noviniek v tejto verzii sú Snaps – sú to balíčky aplikácií, ktoré sa odlišujú od klasických, lebo sú vytvorené takým spôsobom, aby sa používateľ, ktorý daný balík inštaluje, nemusel trápiť s potrebnými knižnicami a inými balíkmi nevyhnutnými na funkčnosť jeho aplikácií. Aplikácia Snap obsahuje všetky potrebné balíky zabudované, a to takým spôsobom, aby nevznikali konflikty s inými balíkmi a aplikáciami (napr. keď máme 2 aplikácie, ktoré potrebujú rôzne verzie toho istého balíka, Snaps inštalujú obe verzie balíka takým spôsobom, aby každá z dvoch aplikácií videla iba ten balík, ktorý ona potrebuje, a o tom druhom vôbec nebude vedieť, že je tam). Cieľom tohto je priblížiť jednoduchosť inštalovania a mazania programov operačným systémom Windows a Mac OS X.

Okrem týchto väčších noviniek, táto verzia prináša aj také, ktoré nie sú očividné pre používateľa, napr. novú verziu Linux kernelu (jadra), podporu súborového systému ZFS (tento sa používa na serveroch), nové verzie programov a zabudovaných vývojových prostredí (napríklad Python 3.0) a iné. Z týchto dôvodov používateľom doterajších verzií, či už 14.04 LTS, alebo novších (nie-LTS), možno odporučiť prechod na 16.04.

Filip Filip

Spread the love