Čiernohorská autorka Ines Mrdović bola dlhé roky politickou novinárkou a dnes pôsobí v rámci neziskovej organizácie Mreža zameranej na boj proti korupcii a organizovanému kriminálu. Debutový román z pera tejto spisovateľky aj preto realisticky a výstižne opisuje spoločenskú situáciu a jej dopad na život všetkých postáv, ktoré sa našli v tejto knihe.

Román je časovo umiestnený v dvoch povojnových obdobiach a dejová niť sa okrem na časových úrovniach prepletá i v rôznych priestorových rámcoch – od Čiernej Hory a juhu Srbska po Vojvodinu. Zmeny lokalít a časových úsekov sú spojené motívom jedného rodinného nešťastia a dotýkajú sa života dvoch hlavných hrdiniek – babky Jany a vnučky Ory, ktoré každá svojím spôsobom zápasia s krutými princípmi nepísaných pravidiel pevne vsadených do ľudí čiernohorského pôvodu. I keď sú si podobné charakterom, jedna z heroín sa zmohne zbaviť sa reťazí falošnej morálky a nájde svoje šťastie, pokým druhá sa nechá viesť nastolenými patriarchálnymi zákonmi, držiac sa „zubami o vietor“ celého života.

Kniha tiež podáva osudy mnohých vedľajších postáv, ktoré nejako vplývali na životnú púť dvoch hlavných hrdiniek. Zvlášť kriticky sa pozorujú postavy, ktoré v období od druhej svetovej vojny až dodnes v mene politických ideálov zneužívajú svoje pozície, konajú na úkor a nešťastie iných a utkávajú tú najtemnejšiu niť do deja románu.

V každom prípade dynamickosť rozprávania a pútavé podanie zvláštnej témy nedovolia čitateľovi nechať knihu neprečítanou…

(Vydavateľstvo Dobar Naslov, 2011)

Jasmina MARČEK

Spread the love