Kniha Zombies: Príručka na prežitie (názov diela je preložený do srbčiny ako Priručnik za odbranu i zaštitu od zombija, vydavateľ Paladin, 2009) autora Maxa Brooksa obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o vzniku zombies, ich psychológii a správaní sa, o najúčinnejších obranných metódach a zbraniach, vybavení vášho domu počas dlhého obliehania, ako aj o spôsoboch prežitia a prispôsobovania sa akémukoľvek prostrediu alebo terénu. Sú tu dopodrobna vysvetlené plány na to, ako sa obrániť, ako zaútočiť a ako utiecť od zombies. A je tu aj súpis zdokumentovaných kalamít zombies v období 60 000 pred n. l. – 2002.

Táto príručka môže totiž byť kľúčom k vášmu prežitiu medzi hordami „nespokojných”. Písaná je s ohľadom na skutočnosť, že najdôležitejšie je zorganizovať sa predtým ako sa zombies zdvihnú! Pomôže nám, aby sme nemali strach, poukáže nám ako treba správne rozmýšľať, neustále sa pohybovať a eventuálne viesť boj proti zombies, ako mať dobrý tím, ako sa úspešne schovávať a zostať veľmi, veľmi tichým. Naučíme sa, že žiadne miesto nie je bezpečné, niektoré sú len bezpečnejšie ako iné. Taktiež sa dozvedáme, že zombies môžu byť preč, ale nebezpečenstvo je vždy prítomné.

Brooksov celkom seriózny prístup k tejto tematike necháva človeka zmäteným a neistým, či je hrozba zo strany zombies naozaj len vymyslená. Samozrejme, že je vymyslená – ale iba nateraz! Ide o príručku, ktorá je zostavená navážne, a preto je dôveryhodná – v prípade, že živé mŕtvoly jedného dňa obkolesia naše mestá a naše domy, s touto príručkou budete pripravení! Akže do toho všetkého, pravdaže, veríte… Príručku ilustroval Max Werner, prekladateľom do srbčiny je Matija Vasiljević. Kniha má 340 strán.

Janko TAKÁČ

Spread the love