knihy-douglas-adams

Je to smutné, že naša planéta urýchlene smeruje k svojmu zničeniu. Nerozumné a deštruktívne správanie ľudí, nekontrolovaný a agresívny konzumerizmus, ako aj mnohé ekologické katastrofy dodnes už príliš ohrozili prírodu a prostredie, v ktorom žijeme. Ešte smutnejšia je azda skutočnosť, že my ľudia ešte stále dbáme len o vlastné prežitie, eventuálne sa obávame o životy našich budúcich pokolení a omnoho menej sa staráme o prežitie zvierat a rastlín, s ktorými na tejto planéte spolužijeme. Preto mnohé živé bytosti navždy vymierajú pre tzv. „ľudský faktor“ a my si to najčastejšie ani nevšimneme. Tak len počas 20. storočia vymreli vakovlk tasmánsky, vlk japonský, grizly kalifornský, lev berberský, pštros arabský, tiger balijský a turanský, zebra kvaga…

Svetoznámy spisovateľ sci-fi a fantasy literatúry Douglas Adams (1952 – 2001) je známy najmä vďaka pentalógii Stopárov sprievodca galaxiou (The Hitchhiker’s Guide to Galaxy, 1979), ale za svoju najdôležitejšiu knihu Adams považoval cestopisnú správu o ohrozených druhoch pod názvom Ešte ich môžeme vidieť (Last Chance to See), ktorú na základe rovnomenného rozhlasového vysielania pre BBC zostavil spolu s Markom Carwardinom.

Koncom 80. rokov Adams sa cez rádioseriál obecenstvu pokúsil predstaviť niekoľko živočíchov, ktoré sú veľmi ohrozené alebo pred samým zánikom (ináč, táto kniha je napísaná v 90. rokoch, takže niektoré z týchto druhov dodnes už zanikli; napr. delfínovec čínsky bol poslednýkrát spozorovaný roku 2007).

Vták aye-aye, varan komodský, kakapo papagáj, gorila horská, nosorožec tuponosý severný, delfínovec čínsky a kaloň z ostrova Rodriguez – sú zvieratá, ktorých smutné osudy pred zánikom sú tiež spracované v knihe.

Adamsova kniha je majstrovsky napísaná; okrem iného nám vysvetľuje spôsob života a presné dôvody zániku týchto zvierat, ako aj rozmery ľudského faktoru na ich prežitie alebo zánik. Okrem toho Adams veľmi jednoduchým a prístupným spôsobom vysvetľuje Darwinovu teόriu evolúcie – najmä princíp, že sa organizmy v prírode pod vplyvom vonkajšieho prostredia menia, ako aj to, že niektoré organizmy v danom prostredí obstoja lepšie ako iné – a ukazuje nám, ako tieto princípy vplývali na ohrozenie niektorých živočíšnych vrstiev.

Napriek veľmi smutnej téme, ktorou sa zaoberá, Adamsova žurnalistická próza je uvoľnená a dobrodružná, bezprostredná a lákavá. Každá kapitola je plná humoru, vtipov a zaujímavostí. Na druhej strane, ako aj v jeho iných dielach, Adams veľmi rád popularizuje prírodné a spoločenské vedy aj súčasnú technológiu. Ide o knihu, na ktorú sme veľmi dlho čakali v srbskom preklade a  toto je veľký poklad pre všetkých fanúšikov Douglasa Adamsa.

(Douglas Adams, Mark Carwardine: Još malo pa nestalo. Vydavateľstvo Odiseja, 2013)

Janko TAKÁČ

Spread the love