Stredoškoláci, ak ste zruční a tvoriví a zaujímate sa o vytváranie log a plagátov, prihláste sa na súbeh Afirmácia multikultúrnosti a tolerancie vo Vojvodine, ktorý vypísal Fórum pre edukáciu, spoluprácu, afirmáciu a podporu občianskej spoločnosti v Novom Sade v spolupráci s Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.

V súbehu sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl z územia AP Vojvodiny.

Podrobnejšie o cieľoch a predmete projektu Afirmácia multikultúrnosti a tolerancie vo Vojvodine si môžete prečítať na webovej stránke Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá v časti Projekti / Aktuelni projekti.

Svoje práce môžete odoslať do 16. júna 2021.

Spread the love