Marcový Vzlet prináša novú dávku poučných, zábavných a exkluzívnych príspevkov. Na titulnej strane je fotografia z benátskeho karnevalu, o ktorom sa píše aj v osobitnej reportáži a je tu aj obsiahly príspevok o medzinárodnom festivale komiksu Angoulême & FOFF 2013 vo Francúzsku. Taktiež si možno prečítať rozhovory s Csabom Szögim, redaktorom mládežníckeho časopisu vojvodinských Maďarov Képes Ifjúság, členmi umeleckého združenia New Point of Culture (zaoberajú sa street-artom) a Želkom Kolárikom-Žexom, vedúcim hudobnej skupiny Marienfeld. Hovorí sa tiež o filmovom umení (Pí a jeho život, Beyond the Hills), počítačových hrách (Primordia) a punkrockovej hudbe (Green Day). Nechýbajú články o školských časopisoch (staropazovská Oáza, padinská Mladosť), portréty talentovaných mládežníkov, dobrodružstvá komiksového hrdinu Williama Henricha, pokračovania pravidelných rubrík Rozlety, Vaša tvorba, Info-svet, Filotínky, Úrovne občianskej spoločnosti…

 

Spread the love