Emília-Jana Pálešová

Tohtoročné Stretnutie pod lipami, tradičné podujatie mladých literátov a výtvarníkov, ktorí svoje práce uverejňujú v našom mládežníckom časopise Vzlet (rubrika Rozlety), sa v sobotu 8. júna po prvýkrát v dejinách akcie uskutočnilo v slovenskej juhobanátskej dedinke Jánošík. Bola to príležitosť na stretnutie a kamarátenie sa mladých kreatívnych ľudí z našich slovenských prostredí a miest, kde žijú Slováci, ako i na prezentovanie a ocenenie ich umeleckej kreativity.

Petra Častvenová

Výtvarno-literárny zraz, ktorý organizoval mládežnícky časopis Vzlet a Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a v spolupráci so slovenským evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Jánošíku, Základnou školou T. G. Masaryka a so Združením žien Jánošíčanka, sa začal príležitostným programom v areáli tamojšej SEAVC, kde v jej mene hostí privítal Slađan Daniel Srdić, farár jánošícky. Predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM Anna Horvátová pri tejto príležitosti vyzvala účastníkov, aby svoje krásne zážitky z tohto podujatia preniesli aj na svojich spolužiakov a kamarátov s cieľom, aby sa „táto vzletovská a rozletovská rodina rozrastala“.

Ján Farkaš

Účastníkov a hostí v mene redakcie Vzletu pozdravila zodpovedná redaktorka časopisu Vzlet Jasmina Pániková a hudobnú skladbu na úvod predniesol mladý nádejný hudobník Andrej Horniak z Vršca, ktorý na syntetizátore zahral niekoľko príležitostných skladieb.

Ocenenia a darčeky najlepším vzletovcom

Michal Ďurovka s laureátkou Lýdiou Čemanovou

Podujatie obohatila výstava mladých výtvarníkov, ktorú otvoril akademický maliar Michal Ďurovka. Neskoršie posudzovacia komisia v zložení: Michal Ďurovka (predseda), Ján Agarský, akademický maliar, a Vladan Nikolić, karikaturista (členovia), vyhodnotila výtvarné práce, ktorými ich autori spestrili strany Rozletov. Cenu za najlepší výtvarný príspevok získala Lýdia Čemanová, žiačka 8. ročníka ZŠ Ľ. Štúra v Kysáči. Komisia pre hodnotenie literárnych prác pracovala v zložení: PaedDr. Eleonóra Zvalená, PhD. (predsedníčka), lektorka slovenského jazyka a kultúry na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade, Michal Ďuga, spisovateľ,Martina Bartošová, prekladateľka. Cena Rozletov za najlepší literárny príspevok sa dostala do rúk študentke slovenského jazyka a literatúry Jane Domoniovej z Kysáča. Cena jej bude dodatočne odovzdaná, keďže pre súkromné záležitosti nebola prítomná.

Zuzana Tomášiková

Program spestrili aj mladí literáti Emília-Jana Pálešová z Erdevíka, maturantka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, Ján Farkaš z Kovačice, žiak tretieho ročníka Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici, Petra Častvenová z Petrovca, maturantka petrovského gymnázia, Zuzana Tomášiková z Padiny, žiačka tretieho ročníka Prvej ekonomickej školy v Belehrade, Irena Struhárová, gymnazistka z Báčskeho Petrovca, prečítala úryvok z tvorby rozletoviek Svetlany Gaškovej a Jany Domoniovej z Kysáča a Samo Valent z Lalite prečítal literárnu prácu Branislava Popa z Petrovca, maturanta petrovského gymnázia.

Danica Vŕbová (zľava) a Zdenka Valentová-Belićová

Osobitným bodom programu bol rozhovor so zodpovednou redaktorkou časopisu Nový život, spisovateľkou a prekladateľkou Zdenkou Valentovou-Belićovou, s ktorou sa rozprávala moderátorka Danica Vŕbová. Spisovateľka odpovedala na rôzne otázky týkajúce sa jej literárnej tvorby, hovorila tiež o vzniku jej dvojjazyčnej zbierky poézie Eterizácia.

Darčeky a ďakovné listiny podporovateľom udelila šéfredaktorka Vzletu Jasmina Pániková

V záverečnej časti programu 48. ročníka Stretnutia pod lipami udelili ďakovné listiny podporovateľom podujatia a príležitostné darčeky odovzdali všetkým účastníkom programu. Neskoršie všetci spoločne navštívili slovenský evanjelický kostol a etno izbu Združenia žien Jánošíčanka a občerstvili sa chutným obedom.

Záverečnou akciou tohtoročného SPL bol výlet do Hajdušice, kde účastníci navštívili prekrásny kaštieľ rodiny Dunđerskovcov, pravoslávny Chrám sv. archanjela Michala a Gavrila a výstavy v etno dome a v Slovenskom dome kultúrno-umeleckého spolku Bratstvo.

Anička Chalupová

Spread the love