Študovať doma alebo v zahraničí? (1)

 

Najlepšie obdobie je to, keď si študentom. Sú to najlepšie roky. Už teraz rozmýšľajte, kam pôjdete študovať, aby nebolo neskoro. Roky je trendom, že väčší počet žiakov odchádza na Slovensko študovať. Ich srdcovou záležitosťou je práve Slovensko a dozviete sa, i prečo.

V našej ankete sa dve študentky zmienia o štúdiách na Slovensku a poskytnú odpovede na otázky, prečo tam študujú, na akej fakulte a v ktorom študijnom odbore, ako prebieha štúdium, nakoľko sú spokojné s mestom, v ktorom študujú, či odporúčajú štúdium na Slovensku, a odpovedali aj na nevyhnutnú otázku – vrátia sa po skončení fakulty domov, alebo zostanú na Slovensku?

 

Timea Kopčoková z Hložian:

– Slovensko som vždy vnímala ako svoju druhú domovinu. Na Slovensku som sa narodila a strávila viac času u starých rodičov, ale vyrastala som v Srbsku. Po skončení základnej školy som bola rozhodnutá, že budem pokračovať na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Vedela som, že takto sa najlepšie pripravím na nastávajúce štúdium na Slovensku. Slovensko som si určite zvolila aj pre možnosť študovať vo svojom materinskom jazyku, a zároveň v štáte, ktorý je v Európskej únii. Študujem na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici, odbor medzinárodné vzťahy a diplomacia. Na  gymnáziu som zistila, že ma bavia spoločenské vedy a taktiež politické dianie vo svete. Na tejto fakulte mám možnosť rozšíriť si svoje vedomosti v oblasti politológie, ekonómie, práva, geopolitiky a diplomacie. Zároveň sa učiť niektoré predmety v cudzích jazykoch. Verím, že po skončení štúdia budem mať na výber viacero možností uplatniť sa v odbore.

Štúdium prebieha vo forme prednášok a seminárov. V piatok výučba neprebieha. Máme tak dostatok času na samoštúdium a tiež sa môžeme zapojiť do rozličných spolkov na fakulte a byť tak aktívni aj mimo fakulty. Letný semester končíme už v máji, môžeme si tak užiť leto naplno. Na seminároch sa učíme myslieť kriticky, vyjadriť svoj názor a vedomosti vo forme prezentácií. Tu máme možnosť uchádzať sa na rôzne stáže v odbore.

Mesto Banská Bystrica je útulné študentské mesto, nachádzajúce sa priamo v srdci Slovenska pod vrchom Urpín. Obkolesené je horami a krásnou prírodou, ktorú možno obdivovať v každom ročnom období. Je tu možnosť privyrobiť si aj vedľa štúdia. Študent si tu rýchlo môže zohnať brigádu, flexibilný rozvrh v škole a dostatok voľného času. Toto považujem za veľkú výhodu v porovnaní so štúdiom v Srbsku.

Je to úplne individuálne, keď ide o rozhodnutie, kde študovať. Ja si však myslím, že štúdium na Slovensku ponúka viacero možností ako štúdium u nás. Avšak študovať a žiť v zahraničí, ďaleko od svojho domova, nie je vždy jednoduché. Niektorí to príjmu ako výzvu, niektorí si nevedia zvyknúť. Pre mňa to bola skôr výzva – osamostatniť sa a dokázať sa presadiť sama. Tým, ktorí sa rozhodujú pre štúdium na Slovensku, by som to vrelo odporučila.

Zatiaľ neviem odpovedať na otázku, či sa vrátim, alebo zostanem. Slovensko je môj rodný kraj, Srbsko zasa krajina, v ktorej som vyrástla a ktorú mám rada. Bude ťažké rozhodnúť sa.

 

Martina Speváková z Báčskeho Petrovca:

– Študujem na Slovensku už tretí rok. Rozhodla som sa pre Slovensko preto, lebo v odbore, v ktorom som chcela študovať, som mala možnosť študovať iba na Slovensku. Som v treťom ročníku na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave, v odbore evanjelická teológia. Pre túto fakultu a pre tento odbor som sa rozhodla preto, že som vždy chcela pracovať s ľuďmi a byť v spoločenstve. Od malička som chodila do kostola a vyrastala vo viere, ale v maturitnom ročníku som sa rozhodla, že chcem, aby mojím budúcim povolaním bolo pomáhanie ľuďom v ich duchovnom raste, a toto je práve fakulta, ktorá mi umožňuje sa aj tomu učiť, ale aj pracovať v tom duchu. Na tejto fakulte sa učím, ako pomôcť ľuďom v ich duchovnom živote, ako posilniť ich vieru, ale zároveň mi umožňuje vytvoriť si kritický svetonázor a inšpiruje ma k ďalšiemu bádaniu v oblasti teológie.

Keďže som študentkou denného štúdia, prednášky sa konajú od rána do popoludnia. Máme teoretické a praktické predmety. Predmety, ktoré mňa oslovili, boli vyučovanie jazykov, ako napríklad učenie gréčtiny, hebrejčiny a latinčiny, tiež sú tu predmety spev a hranie na klavíri, ale zároveň aj študovanie Biblie a biblických textov. Najviac sa mi páči to, že máme praktické predmety, kde sa učíme, ako vyučovať, písať kázne alebo pracovať s ľuďmi.

Bratislava ako mesto je veľmi pekná. Je tu veľa vecí, ktoré sa môžu pozrieť a navštíviť. Bratislavský hrad v Starom meste, Slavín, Devínsky hrad, botanická záhrada… Keďže je Bratislava veľkým mestom je aj veľa  brigád, ktoré študentom ponúkajú privyrobiť si popri škole.

Mladým stredoškolákom by som odporučila štúdium na Slovensku, ak chcú pokračovať učiť sa v materinskej reči, ale verím, že aj u nás, či v Novom Sade, alebo v Belehrade sú kvalitné fakulty a má význam zostať študovať v našej krajine.

Keď sa ma opýtajú, či zostanem na Slovensku, alebo nie, vždy im poviem, že neviem. Domov mi určite chýba a tiež som premýšľala o tom, či by som sa vrátila, alebo zostala tu na Slovensku, kde sa mi tiež páči. Myslím si, že je toto ťažká otázka, na ktorú ešte neviem odpovedať, ale dúfam, že sa mi časom vyjasní, a rozhodnutie, ktoré urobím, bude správne.

Marína Horvátová

 Foto: zo súkromného archívu spolubesedníčok

Spread the love