vzlet-oktweb

Októbrový Vzlet prináša rad nových príspevkov na mládežnícke témy, akými sú účasť žiakov kovačického gymnázia na edukačných seminároch v zahraničí, pobyt vojvodinských žiakov a úspech mladých Padinčanov v umeleckej súťaži na Slovensku, ako aj záujmy Leony Kovárovej z Boľoviec a Vlasty Vachulovej z Pivnice. Aj riport z Petrovských dní divadelných, cestopis zo Španielska a pokračovanie štúdie o súčasnej elektronickej komunikácii. Literárno-výtvarná príloha Rozlety uverejňuje práce našich mladých a začínajúcich autorov, ako aj výber zo súčasnej slovenskej poézie (Ján Litvák) a články o výstave komiksov a nových kreslených vydaní z vydavateľstva Rosencrantz. Časopis sleduje aktuality zo sveta informačných technológií (Apple iPhone 7) a videohier (Drawful 2, Ghost of a Tale), ponúka filmové recenzie (Free State of Jones, Green Room) a články z oblasti súčasnej hudby (MØ, Foie Gras, Billy Idol, The Kills). Ďalšie rubriky: Jazykové poučky, Móda, Svetové zaujímavosti, Svetové múdrosti, dva komiksy… Na titulnej strane je Pivničanka Vlasta Vachulová, študentka na Katedre hudby UKF v Nitre.

Spread the love