Dnes v kovačickom gymnáziu sa usporiadal seminár o online žurnalistike, ktorý pozostával z teoretickej a praktickej časti. Zišlo sa tu ponad 40 žiakov z Báčskeho Petrovca, Kulpína, Hložian, Selenče, Padiny, Starej Pazovy a Kovačice.

rpt

V teoretickej časti prednášala Jasmina Pániková, zodpovedná redaktorka Vzletu. Účastníci seminára si najprv precvičili gramatické úlohy, po ktorých nasledovala praktická časť písania správy.

 

Žiaci mali príležitosť navštíviť Galériu insitného umenia a Pamätný dom Martina Jonáša. Tam ich privítali riaditeľka galérie Anna Žolnajová Barcová a Želislav Poliak, ktorý informoval o živote a diele velikána kovačickej insity.

Tento seminár organizoval Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave.

Účastníci seminára

Spread the love