Server, jednoducho povedané, je „centrálny“ počítač v počítačovej sieti. Nejde však o jeden konkrétny typ počítača, existujú viaceré poddruhy. Hlavný rozdiel medzi klasickým počítačom (klientom) a serverom je v tom, že kým klient prijíma obsah, server má na starosti jeho dostupnosť. Podľa toho, aký obsah server poskytuje, môžeme ich rozdeliť na file (súborový) server, media server, webový server…

DHCP server

Tradičný server je väčšinou veľká „krabica“, ktorá má na starosti poskytovanie služieb pre počítačové siete vo veľkých firmách. Tieto servery sú často umiestnené v špeciálnych miestnostiach a sú tak vybavené, aby ich výpadky elektriny alebo pokazený pevný disk neohrozili, čiže majú rôzne ochranné mechanizmy proti zlyhaniu. Je to preto, že práve od nich závisí, či veľké firemné siete budú fungovať, a keď nie, spôsobí to problémy danej spoločnosti. V takomto prípade často poskytujú viaceré služby – počítače zamestnancov môžu pristupovať k svojim dátam (nachádzajúcich sa na danom serveri), bežia tam interné firemné webové stránky a firemné prezentácie a podobne. Takto obsluhované firemné siete sú známe aj ako intranet siete určitej firmy.

Server nie je však iba toto. Ide v princípe o hocaký počítač, ktorý dokáže poskytovať služby v rámci jednej počítačovej siete. Aj keď sa to môže zdať neuveriteľné, v dnešnej dobe takmer každá domácnosť má počítačovú sieť (pričom často o tom ani nevie) – ak máte router poskytovaný internetovým poskytovateľom a na ňom cez kábel alebo WiFi pripojené zariadenia (bez ohľadu na to, či ide o počítač, alebo mobil), aj vy ju máte. Vďaka tomuto je dnes pre človeka zdatného v IT oblasti relatívne jednoduché vytvoriť si vlastný server. Napríklad stačí mať nejaký starý počítač, pripojiť ho na domácu WLAN sieť, nakonfigurovať ho tak, aby zdieľal obsah pevného disku a na daný disk nahrať filmy. Po úspešnej konfigurácii človek takto môže dostať tzv. media server (ktorý umožňuje prehrávať filmy každému členovi domácnosti v rovnakom čase na rôznych zariadeniach).

Media server

Ďalšie využitie servera je napríklad poskytovanie webových stránok: na toto sa používajú tzv. webové servery. Napriek názvu webový server nie je fyzický počítač – je to program, ktorý si používateľ vie nainštalovať na vlastný počítač a nahrať tam ľubovoľný obsah. Tento potom bude vidieť z každého počítača na danej sieti. Tento istý princíp sa inak používa aj na skutočnom internete, používajú ho firmy, ktoré poskytujú webhosting (poskytujú webové stránky), práve tieto servery sú prístupné „zvonku“, priamo z internetu. Funguje to tak, že si používateľ zakúpi určitý priestor od webhosting firmy, dostane do správy určitý priestor na danom serveri (presnejšie na počítači, na ktorom je webový server) patriacom tejto firme, nahrá tam svoju stránku a má ju dostupnú na internete.

DNS server

Ďalší druh serverov je DNS (domain name service) server. Každá webová stránka (napríklad google.com) reálne beží na konkrétnom počítači a pri jej načítavaní musí počítač používateľa vedieť, kam sa vlastne má pripájať. Na toto slúži IP adresa – adresa pozostávajúca z viacerých číslic, tradične 16, na ktorej iné počítače daný počítač vidia v rámci siete. Aby sa požiadavka o pripojenie na google.com vôbec dostala na správne miesto, potrebné je vedieť, na ktorom počítači sa táto stránka nachádza. DNS server rieši tento problém a „mení“ google.com na adresu čitateľnú pre iné zariadenia na sieti (v tomto prípade na internete, ale ten istý princíp platí aj pre malé siete). DNS server môže byť fyzický počítač, ktorý má na starosti iba toto, môžu to však robiť aj zariadenia poskytnuté internetovými poskytovateľmi, existujú dokonca aj voľne dostupné DNS servery na internete, ktoré stačí nastaviť v operačnom systéme ako „hlavné“ a budú sa používať. Väčšina používateľov si to však necháva nakonfigurovať automaticky a v takom prípade sa používajú servery internetových poskytovateľov.

Toto je iba malá časť z popisu rôznych druhov serverov, existujú ešte aj zálohovacie servery, tzv. doménové servery a iné, tie sa však väčšinou používajú vo veľkých spoločnostiach a pre bežného používateľa nie sú až také dôležité. Je to však zaujímavá oblasť a informácie o nej sú užitočné tak pre profesionálov, ako aj pre bežných používateľov.

Filip Filip

Spread the love