Ivana Vozárová z Kysáča a Emília Valentíková z Báčskeho Petrovca (foto: S. L.)

Tradičné, v poradí 41. Stretnutie pod lipami sa usporiadalo na samom konci školského roka a na samom začiatku leta – dňa 22. júna 2012 v Starej Pazove. Jedným z dôvodov, prečo sa v tomto roku mladí autori poézie a ilustrátori, ktorí svoje práce zverejňujú v časopise Vzlet, stretli práve v tomto prostredí je aj ten, že v predchádzajúcich dvoch rokoch Cenu Rozletov za najlepšiu poéziu získali práve dve Staropazovčanky.

Účastníci SPL v Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka (foto: Jana Strakúšeková)

Celodenný program sa začal v Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka, kde domáci žiaci pripravili hudobné body a prihovorili sa riaditeľ Janko Havran, zodpovedný redaktor časopisu Vzlet Stevan Lenhart a podpredseda Matice slovenskej v Srbsku Andrej Kardelis. Nasledovala návšteva galérie Strediska pre kultúru, kde si účastníci SPL pozreli výstavu malieb novosadského umelca Dragoslava Višekrunu a prihovoril sa im odborný spolupracovník strediska pre výtvarné umenie Marjan Karavla. Obchádzka Starej Pazovy pokračovala návštevou mestskej knižnice, kde sa prihovorila tamojšia riaditeľka Mirjana Žakula a prostredníctvom videoklipu aj spolupracovníčka Vzletu, ináč študentka žurnalistiky na Slovensku Teodora Ilićová.

V galérii Strediska pre kultúru (foto: S. L.)

Teodora Ilićová sa prihovorila prostredníctvom videoklipu (foto: S. L.)

O 14. hodine bol príchod účastníkov do miestností SKUS hrdinu Janka Čmelíka, kde bolo pripravené občerstvenie a hostí uvítala predsedníčka staropazovského spolku Anna Lepšanovićová. Nasledovalo otvorenie výstavy ilustrácií mladých autorov, ktorí svoje práce uverejňujú v rubrike Rozlety v časopise Vzlet. Na vernisáži zahrala flautistka Marína Domoniová, o autoroch prác hovoril Stevan Lenhart a výstavu oficiálne otvoril akademický umelec Jozef Klátik. Na výstave boli výtvarné práce šiestich autorov – sú to Sandra Živkovićová zo Starej Pazovy, Magdalena Tomanová a Marína Strakúšeková z Kovačice, Juraj Berédi-Ďuky zo Selenče, Emília Valentíková z Báčskeho Petrovca a Vladimír Valihora z Rumenky. Každý z autorov mal vystavené po štyri práce.

Z otvorenia výstavy prác mladých ilustrátorov (foto: Jana Strakúšeková)

Ústredný program s prednesom poézie sa začal o 15. hodine v divadelnej sieni – na úvod sa prihovorili podpredseda NRSNM pre Sriem Ján Majorský, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM Annamária Boldocká Grbićová a zodpovedný redaktor časopisu Vzlet Stevan Lenhart.

Svoju poéziu na javisku interpretovali títo mladí literáti: Jarmila Hricová a Andrea Verešová zo Starej Pazovy, Ivana Vozárová z Kysáča, Saňa Strakúšeková z Kovačice, Vlastimír Povolný z Padiny, belehradská študentka Jelena Kuzmićová, petrovské gymnazistky Ivana Faďošová a Maja Verešová, Rachela Kolárová z Lugu a Tatiana Krížová a Alen Alexy zo Selenče.

Rozhovor so spisovateľmi: (zľava) Martin Prebudila, Jaroslav Litavský - Didi, moderátorka programu Annamária Simonovićová, Katarína Hricová (foto: S. L.)

Usporiadaný bol aj rozhovor s hosťami, staropazovskými spisovateľmi a niekdajšími spolupracovníkmi časopisu Vzlet – Katarínou Hricovou, Martinom Prebudilom a Jaroslavom Litavským. Hricová a Prebudila si pripomenuli ako to bývalo na Stretnutí pod lipami v minulosti, keď prispievali do Vzletu a tiež boli laureátmi Ceny Rozletov. Jaroslav Litavský – Didi prítomným exkluzívne prečítal niekoľko básní zo svojej zatiaľ neuverejnenej básnickej zbierky (bola to svojrázna „svetová premiéra“).

Komisia pre udelenie Ceny Rozletov za najlepšie ilustrácie pracovala v zložení Ján Stupavský (predseda), Jarmila Takáčová a Michal Ďurovka. Podľa ich rozhodnutia laureátkou sa stala Emília Valentíková z Báčskeho Petrovca. Zdôvodňujúc rozhodnutie Ján Stupavský poznamenal, že na prácach odmenenej autorky vidieť fundamentálny výtvarný prejav, ktorý si zasluhuje tohtoročnú Cenu Rozletov za najlepšie ilustrácie.

Komisia pre udelenie Ceny Rozletov za najlepšiu poéziu uverejnenú v rubrike Rozlety pracovala v zložení Anna Simonovićová (predsedníčka), Andrea Speváková a Michal Bíreš. Podľa ich rozhodnutia laureátkou sa stala Ivana Vozárová z Kysáča. V posudku komisie sa o Ivane Vozárovej píše: „(…) Za sebou zanechala začiatočnícke rozletovské ľúbostné verše, nehľadá zbytočne zmysel života a nekladie sebe chabé filozofické otázky ako niektorí naši starší renomovaní básnici. Je to osoba, u ktorej badať bohatú slovnú zásobu, široké obzory, no predovšetkým snahu v skúmaní rozdielnych možností, tak v slovných spojeniach, vetnom slovoslede, ako i keď ide o formu. Je to osoba, ktorá hľadá vlastnú identitu, ktorá má smelosť, až rozhnevanosť v hľadaní spôsobu ako by vlastne mladý človek mal žiť a rozmýšľať. Je to osoba, u ktorej si čitateľ iste všimne snahu o gradáciu, zmyslu či významu, ktorý napríklad vyzdvihne cudzím výrazom „Rara avis“ (v preklade z latinčiny: výnimočnosť, zriedkavosť, rarita, takmer jedinečnosť) alebo napríklad pútavé myšlienky, akými sú: zobrazenie je mojou každodennosťou; cítim sa ako svieži vánok a tomu podobné. Je to Adora Naiad, ako sa niekedy podpisuje pseudonymom, čiže Ivana Vozárová z Kysáča, ktorej verše sľubujú, lebo ako sama píše: až kým som ranená, môžem sa liečiť.“

Rozhovor s laureátkami Ivanou Vozárovou a Emíliou Valentíkovou (foto: Jana Strakúšeková)

Knižné odmeny pre laureátov zabezpečilo Slovenské vydavateľské centrum, tiež im boli udelené diplomy. Moderátorkou programu bola Annamária Simonovićová, mladých autorov poézie hudbou sprevádzal Miloš Simonović.

Na záver programu bolo zahrané divadelné predstavenie Neresti ľudstva v podaní ochotníkov staropazovského Divadla VHV a SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Toto predstavenie v réžii Miroslava Kožíka získalo cenu za total dizajn na tohtoročnej prehliadke Divadelný vavrín v Kovačici, a na Prehliadke ochotníckych divadiel Vojvodiny v Starej Pazove bolo vyhlásené za najlepšie podľa rozhodnutia obecenstva.

Scéna z divadelného predstavenia Neresti ľudstva (foto: S. L.)

Program 41. SPL prebiehal v spoločnej organizácii Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu a časopisu Vzlet, SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Strediska pre kultúru, Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka a Divadla VHV v Starej Pazove. Podujatie podporili Obec Stará Pazova a Miestne spoločenstvo Stará Pazova, sponzormi boli Slovenské vydavateľské centrum a  staropazovské súkromné podniky.

Viac fotografií z tohtoročného Stretnutia pod lipami si možno pozrieť na tejto webovej stránke v sekcii Fotogalérie.

S. L.

Spread the love