Teodora Ilićová sa prihovorila prostredníctvom videoklipu