Scéna z divadelného predstavenia Neresti ľudstva (foto: S. L.)