Svetlana Gašková a Vladimír Mikuš

V prvý letný deň 21. júna 2013 uskutočnilo sa v poradí 42. Stretnutie pod lipami v priestore Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.

V Galérii insitného umenia

Účastníci a hostia SPL najprv navštívili Galériu insitného umenia, Galériu Babka a Obecnú knižnicu v Kovačici. Hlavný program sa začal o 14. hodine otvorením výstavy výtvarných prác autorov, ktorí zverejňujú v rubrike Rozlety v časopise Vzlet. V slávnostnej sieni kovačického gymnázia sú vystavené kresby a fotografie týchto autorov: Sandra Živkovićová, Magdaléna Tomanová, Annamária Chalupová, Vladimír Mikuš, Denis Kočovský a Mooncat. Výstavu otvorila kunsthistorička Jarmila Ćendićová, o výtvarných prácach hovoril zodpovedný redaktor Vzletu Stevan Lenhart a na úvod do vernisáže zahral mladý harmonikár Vladimír Halaj. Výtvarné práce hodnotila trojčlenná komisia v zložení: Elena Tomášová, Marína Bírešová a Pavel Koza. Podľa ich mienky, najlepšie ilustrácie v uplynulom ročnom období v rubrike Rozlety zverejnil Vladimír Mikuš z Kovačice, ktorého práce upútajú zvláštnou grafickosťou, koloritom a originálnym rukopisom.

Na nádvorí kovačického gymnázia

Nasledoval program na nádvorí gymnázia, kde odzneli verše mladých rozletovcov z viacerých slovenských vojvodinských prostredí. Na úvod sa prihovorili riaditeľ Gymnázia Mihajla Pupina Pavel Rohárik, podpredsedníčka Rady Miestneho spoločenstva Kovačica Zuzana Lenhartová a zodpovedný redaktor časopisu Vzlet Stevan Lenhart. Na letnom gymnaziálnom javisku poéziu interpretovali títo rozletovci: Zlatko Karlečík, Saňa Strakúšeková a Annamária Chalupová z Kovačice, Vlastimír Povolný z Padiny, Ivana Vozárová, Svetlana Gašková a Miroslav Poničan z Kysáča, Jarmila Čapeľová, Silvia Ďuríková a Ivana Faďošová zo Selenče a Martina Benková z Báčskeho Petrovca.

Básne zverejnené v uplynulom ročnom období vo vzletovskej rubrike Rozlety hodnotila komisia v zložení: Zuzana Čížiková, Eva Taubertová a Andrea Speváková. Na základe ich mienky tohtoročnou laureátkou SPL sa stala Svetlana Gašková z Kysáča. V správe komisie pre udelenie Ceny Rozletov za najlepšiu poéziu sa okrem iného uvádza: „Svetlana Gašková (Aranea) z Kysáča napr. v januárovom Vzlete uverejnila dve básne s názvami v podobe sentencií V okamihu smrti a Ponáhľaj sa pomaly, kde načrtla vážne témy zdvojovania bytia a života / bytia a smrti, bytia v zrkadle, keď ja je niekto iný (Fabry), motívy krídel a letu, ale i dočasnosti a bolesti (motív sĺz). Aj v básňach Š. (v aprílovom Vzlete), Čakanie na… a Nedeľa (v júnových Rozletoch) Aranea je iná, otvára nové problémy, nové témy, uvažuje, tak trochu revoltovane tvorí a vstúpa čitateľom do svedomia…”

Rozhovor so spisovateľom Martinom Kasardom zo Slovenska

Osobitnou časťou 42. Stretnutia pod lipami v Kovačici bol rozhovor so spisovateľom Martinom Kasardom zo Slovenska, ktorého predstavil riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak. Kasarda hovoril o vlastných literárnych začiatkoch, o reakciách, ktoré pred vyše dvadsiatimi rokmi vyvolala jeho poviedka (azda) Posledná večera, o svojej básnickej zbierke-bibliofílii Rebeliáda, ako aj o zážitkoch zo Srbska. Tiež prečítal úryvok z novej zbierky poviedok Posledná večera a iné radosti.

Dueto Kristián Hekeľ – Daniel Valovec

Oluja z Padiny

Moderátorkou programu tohtoročného Stretnutia pod lipami bola Jana Kováčová. V rámci hudobných bodov vystupovali trubkár Miroslav Poničan s priateľmi a členovia kovačického dueta Kristián Hekeľ – Daniel Valovec. Na záver bol mini-koncert rockových skupín Oluja z Padiny a Omnipotence z Kovačice.

S. L.

Spread the love