SPL2014-plagat

Tohtoročné v poradí 43. Stretnutie pod lipami sa usporiada v piatok 20. júna v Kysáči. Na tomto podujatí sa každoročne stretávajú mladí literáti, výtvarníci, hudobníci a vôbec tvoriví ľudia, ktorí svoje práce prezentujú v Rozletoch v časopise Vzlet. V tomto roku na programe bude prednes poézie, výstava ilustrácií, vyhlásenie autorov najlepších literárnych a výtvarných prác, hudobné body a rozhovor s hosťom – spisovateľom a redaktorom literárneho a kultúrneho časopisu Fragment Jánom Púčekom zo Slovenska. Tohtoročné SPL spoločne organizujú Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, redakcia časopisu Vzlet, Základná škola Ľudovíta Štúra v Kysáči a Kultúrno-informačné stredisko Kysáč.

Autorkou ilustrácie na plagáte je Renáta Milčáková zo Slovenska.

 

Spread the love