AIESEC je študentská nezisková organizácia, ktorá pôsobí v 110 krajinách na svete a má viac ako 60 000 členov. Na Slovensku funguje viac ako 40 rokov a v Srbsku viac ako 50 rokov. Táto organizácia pomáha mladým ľuďom pri ich osobnom a profesionálnom rozvoji. Orientuje sa na aktívne vzdelanie, poskytuje tréningy, semináre, workshopy, národné a medzinárodné konferencie, taktiež rozvoj líderských schopností v oblasti stredného a vyššieho manažmentu, spája top talenty z univerzít s firemným prostredím doma i vo svete atď. Prostredníctvom tejto organizácie študenti môžu získať pracovné skúsenosti v odbore, ktorý ich zaujíma, alebo ktorý študujú. AIESEC tiež organizuje veľtrh práce pre mladých ľudí, Národné dni kariéry.

Organizácia tiež poskytuje zahraničné pracovné stáže. Študenti tak môžu získať praktické skúsenosti s prácou v medzinárodnom tíme a v zahraničnej spoločnosti, majú možnosť cestovať, spoznávať nové kultúry, ako aj zdokonaľovať svoje jazykové zručnosti. AIESEC ponúka viacero typov stáže, ako sú: Global internship programe, global community developement programe,  IT developement programe atď. Niektoré stáže sú iba rozvojové, to znamená, že sú dobrovoľnícke, trvajú kratšie (minimálne 6 týždňov), iné sú zase profesionálne, čiže sú platené, a trvajú dlhšie (min. 3 mesiace). Na stáž môžete odísť v podstate kdekoľvek. Ázia, Latinská Amerika, Európa, je to na vás, môžete si vybrať ktorúkoľvek krajinu sveta. Je to super príležitosť pre všetkých, ktorí chcú cestovať a ďalej sa rozvíjať, zároveň sa aj vzdelávať.

Keď chcete rozvíjať svoje schopnosti, máte možnosť stať sa členom AIESEC organizácie. Prostredníctvom tréningov môžete rozvíjať svoje hard a soft skills, zlepšovať sa vo svojej funkčnej oblasti, napr. marketing, ľudské zdroje, organizovať rôzne projekty atď. Môžete sa stať aj členom vedenia lokálnej pobočky, ako aj lídrom. Zaujímavé je aj to, že sa celý manažment po roku strieda, lebo tým pádom všetci záujemcovia majú možnosť uplatniť sa a vyskúšať túto prácu.

Keď máte záujem o stáž, alebo sa chcete stať členom AIESEC organizácie, treba vyplniť online prihlášku na stránke www.aiesec.sk alebo www.aiesec.org.sr. Neváhajte a využite príležitosť odísť na stáž alebo pracujte v jednom z najlepších študentských tímov, v ktorom máte možnosť ďalej sa rozvíjať a vzdelávať.

Teodora ILIĆOVÁ

Spread the love