spl2015-plagat

Stretnutie pod lipami, tradičné literárno-výtvarné podujatie mladých autorov, ktorí svoje práce uverejňujú v rubrike – prílohe Rozlety v časopise Vzlet, v tomto roku sa uskutoční v sobotu 20. júna v Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Program bude obsahovať výstavu výtvarných prác, prednes mladej poézie a hudobné body, pripomenieme si 90. výročie Samovzdelávacieho krúžku Sládkovič a 200 rokov narodenia Ľudovíta Štúra. Hostkou tohtoročného SPL bude spisovateľka Viera Benková. Autorkou ilustrácie na plagáte je Renáta Milčáková zo Slovenska.

Organizátormi podujatia sú NVU Hlas ľudu a redakcia časopisu Vzlet v spolupráci s petrovským Gymnáziom Jána Kollára so žiackym domovom.

Vitajte na SPL 2015!

 

Spread the love