Stretnutie pod lipami 2016 sm

Stretnutie pod lipami, tradičné literárno-výtvarné podujatie mladých autorov, ktorí svoje práce uverejňujú v rubrike-prílohe Rozlety v časopise Vzlet, v tomto roku sa usporiada po 45. krát – v sobotu 18. júna v stredisku Biser v Boľovciach. Program zahŕňa výstavu kresieb a umeleckých fotografií, prednes mladej poézie a literárnych prác, rozhovor s hosťom a hudobno-umelecké body, ako aj vyhlásenie tohtoročných laureátov Ceny Rozletov a prechádzku Boľovcami.

Na Stretnutí pod lipami v minulosti svoje umelecké začiatky zaznamenali niektorí z našich dnes už renomovaných autorov, akými sú Martin Prebudila, Vladimír Valentík, Ján Salčák, Katarína Hricová, Zdenka Valentová, Michal Ďurovka a Miroslava Dudková. Aj dnešným cieľom tohto podujatia je prezentovať talentovaných mladých literátov, výtvarníkov a vôbec umelecky nadaných autorov.

Autorkou tohtoročného plagátu Stretnutia pod lipami je Andrea Merníková z Pivnice. Organizátormi podujatia sú NVU Hlas ľudu a časopis Vzlet v spolupráci s KUS Sládkovič v Boľovciach.

Vitajte na SPL 2016!

 

Spread the love