Tentoraz predstavíme ďalšiu osobnosť s obrovským talentom, vďaka ktorému získala aj množstvo ocenení vo svete hudby. Martina Agarská z Boľoviec sa venuje spevu, a ako sme sa od nej dozvedeli, spev je pre ňu únikom z reality a veľkou záľubou. Tento rok hviezdila na celomenšinovom festivale 56. Stretnutie v pivnickom poli v Pivnici, kde si už po tretíkrát domov odniesla prvú cenu. Je pôvodom z Boľoviec, kde absolvovala Základnú školu Branka Radičevića. Vo vzdelávaní pokračovala na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci a aktuálne študuje na Slovensku.

Martina, hneď na začiatku nám prezraď, čo pre teba znamená spev?

– Spev je pre mňa akýmsi únikom z reality. Od chvíle, keď stúpim na javisko, až kým ho neopustím, pre mňa neexistuje okolitý svet. Pomocou hudby je možné vyjadriť to, čo sa niekedy nedá vyjadriť slovami. Samotný pocit, keď som na javisku, sa nedá opísať.

Kedy si odhalila, že máš talent na spev?

– Stalo sa to celkom náhodou. Profesor hudby nás zavolal, aby sme prišli na konkurz novozaloženého speváckeho zboru. Hoci som bola členkou folklórneho súboru, dovtedy som sa  nikdy nevyskúšala v speve. Od tohto momentu, keď mi profesor bližšie vysvetlil, aký mám talent v sebe, začala som sa vážnejšie venovať spevu a pochopila som, že je to moja záľuba.

Určite to viedlo k tomu, že si začala aktívne vystupovať na našich vojvodinských podujatiach. Kde si všetko spievala a aké ceny si získala?

– Zúčastnila som sa na rôznych školských súťažiach, v ktorých som sa ďalej kvalifikovala do obecných a pokrajinských súťaží. Spievala som hlavne srbské ľudové piesne, ako i zahraničný a domáci pop. Prvý festival slovenských ľudových piesní, na ktorom som sa zúčastnila, boli Rozspievané klenoty v Kovačici, kde som sa zúčastnila trikrát, odkiaľ som si priniesla jedno tretie miesto, ako aj dve ceny za najautentickejší ženský ľudový odev. Trikrát som sa zúčastnila na festivale Cez Nadlak je…, kde som dvakrát obsadila druhé miesto a raz tretie. Ďalej som sa v roku 2019 zúčastnila na festivale Stretnutie v pivnickom poli, kde som získala prvé miesto, a keď po dvoch rokoch oznámili, že sa festival bude znova konať, tak som sa rozhodla, že sa zasa zúčastním, ako aj tohto roku. Tam som získala dve prvé ceny, takže som trikrát za sebou bola víťazkou Stretnutia v pivnickom poli. Na Rozospievanom Srieme v Starej Pazove som tiež získala prvú cenu. Pokiaľ ide o populárnu hudbu, v roku 2021 som sa prvýkrát zúčastnila na Zlatom kľúči v Selenči, kde som spievala pieseň Nech nás nič nerozdvojí skladateľa Juraja Súdiho ml. a textárky Karolíny Kováčovej. Táto skladba sa najviac páčila obecenstvu, od ktorého sme získali najviac hlasov.

Čo sa týka speváckej kariéry, aké máš plány do budúcna?

– Chcela by som sa v týchto prúdoch pohybovať aj naďalej, ale zatiaľ by som o tom nevedela povedať viac, nemám nič naplánované momentálne. Aktuálne sa venujem samej sebe a skúšam nové veci a záujmy.

Vlasta Bolehradská

Foto: M. Pap, A. Francistyová a z archívu spolubesedníčky

Spread the love