Ubuntu je distribúcia operačného systému Linux. Tento je špecifický podľa toho, že je jadro systému (to, čo my nevidíme a čo umožňuje, aby celý systém fungoval) oddelené od rozhrania (toho, čo vidíme na obrazovke, čiže na pracovnej ploche, oknách…). Toto umožnilo, aby OS Linux mal viacero distribúcií, z ktorých je definitívne najznámejšia Ubuntu.

Ubuntu 10.10 je najnovšia verzia tejto distribúcie, ktorá vyšla v októbri 2010 (preto 10.10 ako 10. 2010; minulá verzia bola 10.04 ako 04. 2010). Pre používateľov OS Windows má Linux niekoľko očividných odlišností, ako napríklad spôsob inštalovania programov, ktoré sú umiestnené v tzv. packages („balíky“) a podľa potreby sa sťahujú z internetu. To má výhodu v tom, že sa takmer všetky programy inštalujú rovnakým spôsobom, ale aj nevýhodu, že sú často packages z jednej distribúcie nie kompatibilné s nejakou inou.

Ubuntu Linux vznikol roku 2004 (prvá verzia mala označenie 04.10 ako 10. 2004) a odvtedy sa vystriedalo viacero verzií, ktoré zaviedli rôzne novinky, zlepšili kompatibilitu s rôznym hardvérom. Najväčší problém spočiatku bola nekompatibilita grafických kariet niektorých výrobcov (najmä ATI) s týmto systémom v dôsledku nekvalitných ovládačov (drivers). Dnes je však toto vyriešené, ale ešte stále jestvujú problémy tohto druhu, zvlášť keď ide o notebooky. Predsa, ak všetko funguje ako treba, tak je Ubuntu jeden rýchly, bezpečný a stabilný operačný systém, ktorý môže mať uplatnenie napríklad tam, kde je potrebné, aby počítače boli stále zapnuté, čo Windows často nedokáže zvládnuť. Definitívne najväčšia výhoda nielen Ubuntu, ale väčšiny distribúcií Linux je v tom, že sú zadarmo, nemajú nijaké „ochrany“ proti piratérii a možno ich neohraničene distribuovať. Toto a fakt, že vo väčšine prípadov Linux môže celkom zameniť Windows, spôsobilo to, že v mnohých štátoch administratíva používa práve Ubuntu (alebo niektorú inú Linux distribúciu), čo im značne zmenší trovy.

Zaujímavosťou je, že namiesto telefonickej podpory Ubuntu má internetové fórum pre podporu, kde možno vymieňať názory s inými používateľmi tohto systému a opýtať sa na riešenie určitého problému, a dostupný je v mnohých jazykoch (vrátane slovenského a srbského).

Rozhranie (interface), ktoré sa používa v tomto operačnom systéme, t. j. distribúcii sa volá GNOME a je podľa mojej mienky dosť prehľadne a dobre vypracované. Na hornej časti obrazovky sa nachádza tzv. panel s niekoľkými menu a systémovými ikonami, a celkom dolu je lista momentálne otvorených programov. Toto však možno prispôsobiť podľa svojej vôle. Verzia s inakším rozhraním (volá sa KDE), ktorá sa trochu viac podobá na Windows, menuje sa Kubuntu, ale ju všeobecne neodporúčam, lebo verzia KDE je podľa mňa príliš náročná na obyčajného používateľa (má priveľa možností, ktoré sú často zle roztriedené…)

Hoci má málo používateľov vzhľadom na počet počítačov (iba okolo 1 % počítačov má nainštalovanú nejakú Linux distribúciu a z nich väčšinu tvorí práve distribúcia Ubuntu), tento operačný systém je podľa mňa dostatočne kvalitný, aby mohol nahradiť Windows – okrem niektorých špecifických situácií, keď sú ovládače problém alebo je Windows nevyhnutný kvôli nejakým programom alebo videohrám.

(január 2011)

Pripravuje: Filip FILIP

Spread the love