Členovia novosadského MOMS v priestore SKC P. J. Šafárika každý mesiac organizujú večierky, na ktorých odznejú prednášky na rôzne témy, literárno-hudobné posedenia a ďalšie kultúrno-zábavné programy. Keďže mesiac máj venovali mladým, stretnutie 11. mája 2011 bolo v znamení mládežníckeho časopisu Vzlet.

Po privítaní predsedu novosadského MOMS Jaroslava Feldyho a mladých členov Anny Brtkovej a Ninoslava Detku, prítomným sa prihovorili aj riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak a zodpovedný redaktor Vzletu Stevan Lenhart, ktorý stručne predstavil dejiny časopisu. Okrem iného povedal, že časopis vlani oslávil 40 rokov od založenia, na legendárnej titulnej strane prvého čísla z októbra 1970 sa nachádzajú dve chmeľové krásky z Petrovca a k tejto titulke sa vraciame každých 10 rokov, keď si pripomíname okrúhle výročia. Vždy sa nastoľuje otázka, ako a prečo bol tento časopis založený a sú aj rôzne odpovede. Podľa niektorých časopis bol založený s cieľom ideologického usmerňovania mládeže alebo ideologickej manipulácie mládežou. Iní zase hovoria, že Vzlet založila skupina novinárov-intelektuálov s cieľom, aby sa medzi mládežou pestovala slovenčina aj prostredníctvom časopisu. Avšak pravda bude asi niekde medzi tými dvomi tvrdeniami, povedal S. Lenhart.

Podľa slov redaktora Vzletu, tento časopis vždy predstavoval určitú formu mládežníckej „tribúny“ (ako to v prvom úvodníku pred 40 rokmi povedal aj vtedajší redaktor Ján Kopčok), kde si mladí mohli prečítať to, čo ich zaujímalo a vymieňať si názory. A čo mladých vždy zaujímalo? No, pravdaže, populárna hudba, film, divadlo, výtvarné umenie, humor… Teda tie oblasti, o ktorých sa vo Vzlete písalo od jeho začiatku až podnes. Boli aj roky, keď v časopise prevládala politika, ale také články už patria do minulosti.

Prítomným sa prihovorili aj členovia redakcie a spolupracovníci. Jazyková redaktorka Anna Horvátová napr. zdôraznila, že články občas nevyjdú práve tak, ako si autori predstavovali, ale v trochu inej podobe, a to nie kvôli subjektívnym názorom, ale kvôli normám, ktorým jazyk podlieha. Anna Legíňová si zaspomínala na roky, keď začala spolupracovať s časopisom – ako povedala, všetci pracovali ako jeden tím a mladí novinári vždy mali podporu starších kolegov. Andrea Speváková rozpovedala na tému rubriky Filotínky a spomenula si na Cenu Rozletov, ktorú ako poetka získala pred dvomi rokmi. O komiksovom seriáli William Henrich sa zmienil sám autor Dušan Durman.

Trochu väčšia pozornosť bola venovaná rubrike Rozlety, ktorá je pravidelnou rubrikou od prvého čísla Vzletu. Túto rubriku niektorí naši významní literáti definovali ako „semenisko mladých literátov“ (Z. Čížiková) alebo „inštitúciu, ktorá sprístupňuje takmer všetky povšimnutiahodné texty našich začiatočníkov“ (V. Hronec)… Predstavená bola aj nová webová stránka Vzletu a program bol spestrený projekciami vzletovských fotografií (mal ich na starosti Miroslav Dobroňovský), ako aj prednesom mladej poézie (Marína Strakúšeková, Daniela Đukićová) a hudobnými bodmi (Anna Zorňanová, dievčenská a chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika).

Môžeme uzavrieť, že večierok bol vydarený a keďže sa na ňom zúčastnilo aj mnoho mladých, istotne na nich zapôsobila výzva redaktora, aby spolupracovali s časopisom, lebo tie ich verše, články, ilustrácie alebo fotky si istotne niekto všimne a bude to určitým odrazovým mostíkom k ďalším tvorivým úspechom…

Jasmina PÁNIKOVÁ

Spread the love