Laureátkou Ceny Rozletov za najlepšiu mladú poéziu uverejnenú v časopise Vzlet na Stretnutí pod lipami sa po druhýkrát stala Jana Domoniová z Kysáča, pokým odmenu za najlepšie výtvarné práce získal Ján Vlček z Padiny.

V etnodome Stajkov

V etnodome Stajkov

Výstava výtvarných prác uverejnených v rubrike Rozlety

Výstava výtvarných prác uverejnených v rubrike Rozlety

Tohtoročná prezentácia našich mladých autorov, ktorí uverejňujú práce v rubrike Rozlety v časopise Vzlet sa uskutočnila 18. júna v Boľovciach. Účastníci a hostia najprv navštívili etnodom Stajkov, kde sa zoznámili s autentickým spôsobom života Srbov a Slovákov v tomto prostredí zo začiatku 20. storočia. Program pokračoval otvorením výstavy výtvarných prác v Nautickom stredisku Biser, kde boli prezentované kresby, ilustrácie a umelecké fotografie deviatich autorov – sú to Boris Bílek, Dalila Ľavrošová, Ján Vlček a Lýdia Šostáková z Padiny, Anna-Andrea Holíková z Kovačice, Sandra Živkovićová zo Starej Pazovy, Marta Halajová z Boľoviec, Kristína Srnková z Kysáča a Miluša Snidová z Báčskeho Petrovca. O výtvarnej tvorbe v rubrike Rozlety hovoril zodpovedný redaktor Vzletu Stevan Lenhart, o samej výstave sa zmienil výtvarný kritik Vladimír Valentík.

Hudobný úvod do SPL: Gabriela a Ján Hruškárovci

Hudobný úvod do SPL: Gabriela a Ján Hruškárovci

Ústredný program prebiehal na letnom javisku v Nautickom stredisku Biser

Ústredný program prebiehal na letnom javisku v Nautickom stredisku Biser

Výtvarnícku dielňu viedol karikaturista Nikola Petkov

Výtvarnícku dielňu viedol karikaturista Nikola Petkov

Mladí literáti z Báčskeho Petrovca

Mladí literáti z Báčskeho Petrovca

Ústredný program sa začal vystúpením huslistky Gabriely Hruškárovej z Boľoviec za sprievodu gitaristu Janka Hruškára. V mene hostiteľa 45. Stretnutia pod lipami prihovoril sa predseda Kultúrno-umeleckého spolku Sládkovič v Boľovciach Dejan Rýchlik, v mene redakcie Vzletu účastníkov a hostí pozdravil Stevan Lenhart a prečítaný bol list Zuzany Pavelcovej, riaditeľky Krajanského múzea Matice Slovenskej v Martine. Literárne práce prezentovali mladí autori z rôznych prostredí: Monika Mučajová, Emília Jana Pálešová, Marína Turčanová a Vladimír Rakić z petrovského Gymnázia Jána Kollára, Anabela Stošićová z Gymnázia Branka Radičevića v Starej Pazove, Laura Hruškárová zo Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, Denisa Hanuľová zo ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, Katarína Murtinová a Filip Straka zo ZŠ Mladých pokolení v Kovačici, Zuzana Tomášiková a Ivana Hološová zo ZŠ maršala Tita v Padine, Hana Čížiková z kovačického gymnázia Mihajla Pupina, študent Daniel Strakúšek z Kovačice, literátka Martina Valentová z Padiny a študentky Jana Domoniová a Ivana Vozárová z Kysáča.

Komisia pre udelenie tohtoročnej Ceny za najlepšie výtvarné práce uverejnené v rubrike Rozlety pracovala v zložení: Vladimír Valentík, Michal Ďurovka a Nikola Petkov. Komisia pre udelenie Ceny za najlepšiu poéziu uverejnenú v rubrike Rozlety pracovala v zložení: Ladislav Čáni, Marta Součková a Andrea Speváková.

V správe komisie sa o. i. uvádza, že umelecky najvyváženejšia v aktuálne hodnotenom ročníku je poetická tvorba Jany Domoniovej, v ktorej sa prejavuje jej (literárnovedné) vzdelanie. Inak povedané, autorka vie, ako má vyzerať dobrá báseň. V porovnaní s inými autormi zachováva až expresívnu dištanciu od problémov mladého človeka (napríklad deminutíva využíva subverzne, ironicky) a cudzie slová majú v jej tvorbe zmysel.

Gitaristky z Boľoviec Monika Zlochová a Marína Tomanová

Gitaristky z Boľoviec Monika Zlochová a Marína Tomanová

Spisovateľ Martin Prebudila v rozhovore s moderátorkou Janou Tomanovou

Spisovateľ Martin Prebudila v rozhovore s moderátorkou Janou Tomanovou

Literárna Generácia X: Ladislav Čáni, Katarína Hricová-Topoľská a Martin Prebudila

Literárna Generácia X: Ladislav Čáni, Katarína Hricová-Topoľská a Martin Prebudila

V rámci programu na javisku tiež odznel rozhovor s hosťom tohtoročného Stretnutia pod lipami, spisovateľom a novinárom Martinom Prebudilom zo Starej Pazovy, ktorý si pripomenul vlastnú účasť v tomto podujatí pred štyridsiatimi rokmi a prečítal úryvok zo svojej básnickej zbierky.

Program spestrili mladé gitaristky Marína Tomanová a Monika Zlochová z Boľoviec. Moderátorkou bola Jana Tomanová. Podujatie zorganizovali NVU Hlas ľudu a redakcia časopisu Vzlet v spolupráci s KUS Sládkovič v Boľovciach.

S. L.

Foto: Vzlet

Spread the love