Filozofická fakulta v Novom Sade dnes oslavuje 65 rokov založenia a úspešného fungovania.

Prof. Dr. Ivana Živančević Sekeruš, dekanka Filozofickej fakulty

Slávnostnou akadémiou a ďalšími programami za prítomnosti predstaviteľov rezortného ministerstva, pokrajinskej vlády, Univerzity v Novom Sade, Filozofickej fakulty a hostí, oslávili toto významné jubileum.

Zamestnanci fakulty a hostia

„Pre človeka je 65 rokov možno pomerne krátkym obdobím, no pre túto inštitúciu je krátkym a zároveň aj dlhým obdobím, v ktorej sa zrodili vynikajúci absolventi Filozofickej fakulty. Je to aj ukazovateľom, že sme splnili misiu a víziu zakladateľa a že uvažujeme o budúcnosti. Okrem vzdelávacej čiastky, našou budúcou misiou je aj vedecká aj kultúrna diplomacia,“ povedala prof. Dr. Ivana Živančević Sekeruš, dekanka Filozofickej fakulty.

Ako odznelo na slávnostnej akadémii, vo Vojvodine neexistuje ani jedna škola, v ktorej nepracuje niekto z niekdajších študentov Filozofickej fakulty. No, niekdajší študenti nie sú iba úspešnými učiteľmi a kultúrnymi dejateľmi, ale aj úspešní podnikatelia.  

Od založenia diplom Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade získalo 20 075 študentov základných akademických štúdií, 675 magisterských štúdií , 3 331 master štúdii a 792 študentov doktorandských štúdií.

Sláčikové kvarteto Akadémie umenia

Na fakulte pôsobí 17 oddelení, 50 študijných programov a tri úrovne štúdií. O fakulte a možnosti študovania si môžete podrobnejšie prečítať na stránke fakulty.

Možno sa už o rok stanete študentmi tejto vysokoškolskej ustanovizne a pri oslave ďalšieho jubilea budete na zozname ukončených študentov.

J. P

 

Spread the love