Spoločnosť pre rozvoj vzdelávania KLETT vydala Lexikón tvorcov v preduniverzitnom vzdelávaní (Leksikon stvaralaca u preduniverzitetskom obrazovanju, Klett, 2019).

Autormi Lexikónu sú dr. Milenko Kundačina a mr. Mirjana Pajić Ilić. V knihe je predstavené tisíc autorov, ktorí pôsobia hlavne v predškolskom, základoškolskom alebo stredoškolskom vzdelávaní.

Ide predovšetkým o autorov učebníc, autorov väčšieho počtu odborných článkov, prekladateľov učebníc, laureátov cien v oblasti vzdelávania a výchovy akými sú Svetosavska nagrada, ktorú udeľuje Ministerstvo školstva, vedy a technologického výskumu Srbska, alebo ceny Dr. Đorđa Natoševića, ktorú udeľuje Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny-národnostné spoločenstva AP Vojvodiny a pod.

V Lexikóne sú zastúpené aj tri kovačické učiteľky: Mária Kotvášová Jonášová, Zuzana Lenhartová a Anna Hrková. Kotvášová Jonášová je predovšetkým známa ako autorka kníh pre deti, školiteľka, lektorka, divadelníčka, nositeľka početných cien. Hrková a Lenhartová sú zaradené najmä ako autorky učebníc, prekladateľky, spoluautorky zbierok úloh, školiteľky…

Zaradenie našich učiteliek do tohto Lexikónu je veľkým uznaním pre celú našu školu. Dúfame, že v budúcich vydaniach Lexikónu budú zaradení aj iní učitelia z našej školy.

Členovia žurnalistickej sekcie – redakcia školského časopisu Okienko

Spread the love