Každý z nás pozná niekoho zamestnaného v IT odvetví – ide predsa o veľmi perspektívne odvetvie, kde sa možno veľa naučiť, každý si môže vybrať nejakú časť odvetvia, ktorá ho zaujíma a kde sa dobre zarába, hlavne v porovnaní s inými odvetviami nielen v Srbsku, ale v celej južnej, strednej a východnej Európe. Keďže je viacero možností, ktorými sa možno zaoberať v tejto oblasti, rozhodli sme sa také najčastejšie popísať.

Programátor alebo vývojár: programuje aplikácie tak, že píše programový kód, ktorý určuje, čo daná aplikácia bude robiť. Keď ako príklad zoberieme kalkulačku, zjednodušene to môžeme vysvetliť tak, že programátor cez kód, ktorý vytvára, určí, že klikom na + budeme čísla sčitovať, na – odčitovať, na = vypíšeme výsledok a podobne. Existuje viacero programovacích jazykov, čiže dalo by sa povedať spôsobov, ako tento kód napíšeme, aby naša aplikácia fungovala. V závislosti od použitého jazyka sa často odvíja aj ohodnotenie (plat) programátora – čím je dopyt po programátoroch využívajúcich daný jazyk vyšší a ponuka nižšia, tým sú platy vyššie. V súčasnosti najpopulárnejšie jazyky sú Java a Python a práve programátori pracujúci v týchto jazykoch majú vysoké platy. V skutočnosti je veľká časť tejto práce vlastne oprava skôr odhalených chýb v už existujúcom kóde, väčšinou na základe poznatkov získaných od testerov (pozícia je tiež popísaná v texte). Tieto pozície sú špecifické aj tým, že programovacie jazyky neustále menia, a preto je vždy nevyhnutné mať aktuálne poznatky.

Tester: testuje aplikácie, webové stránky alebo informačné systémy, odhaľuje chyby na nich a tieto potom cez špecializovaný systém posiela programátorom na opravu. Keď sa k nim opravená aplikácia dostane, znovu ju testujú s cieľom zistiť, či sa chyba ešte stále vyskytuje. Táto pozícia si často nevyžaduje veľa IT znalostí, stačí vedieť sa ľahko zorientovať v aplikáciách alebo na weboch a túto zručnosť často majú aj ľudia, ktorí nie sú až tak zameraní na IT oblasť. Z tohto dôvodu ide o pozíciu vhodnú pre začiatočníkov v IT odvetví, študentov a iných, ktorí sa možno na programovanie až tak necítia, ale predsa sa do IT chcú dostať. Ďalší druh testerov sú automatizovaní testeri – títo vytvárajú skripty/programy, ktoré zautomatizujú celý proces odhaľovania chýb. Táto pozícia, napriek názvu, je trochu bližšia programátorom a už nie je až tak vhodná pre začiatočníkov v IT. Platovo sú tieto pozície o niečo na tom horšie ako programátori, ale sú v porovnaní s inými odvetviami naďalej nadpriemerne ohodnotené.

Administrátor: je zodpovedný za inštalácie, údržbu a všeobecnú funkčnosť počítačov a počítačových sietí v rámci jednej organizácie. Je to človek, za ktorým zamestnanci chodia, aby im preinštaloval počítač, vyhliadol omylom zmazaný súbor a podobne. V rámci tejto pozície existujú rôzne užšie špecializácie a presný popis práce sa líši v závislosti od tejto špecializácie. Tak napríklad často Linux administrátor bude mať ohraničené schopnosti, keď od neho budeme chcieť, aby nám spravoval počítače, na ktorých beží Windows a podobne. Platovo sú tieto pozície ohodnotené rôzne a často je ohodnotenie veľmi závislé od skúsenosti. Kým administrátor začiatočník, ktorý inštaluje systémy a opravuje jednoduché chyby, môže mať plat na úrovni testerov, skúsenejší administrátori, spravujúci veľké siete a citlivé dáta, môžu mať niekoľkonásobne vyšší plat ako testeri, často vyšší aj od programátorov.

Integrátor: je zodpovedný za „zabalenie“ toho, čo programátori naprogramujú do zmysluplného celku a vytvorenie konečnej aplikácie z tohto kódu. Títo kolegovia majú priamo zásluhu za to, že programy nemusíme spúšťať tak, že ich musíme ručne kompilovať, ale dostaneme hotovú aplikáciu, väčšinou v tvare EXE alebo JAR súboru, ktorú stačí raz nainštalovať a potom ju môžeme používať. Okrem samotného vytvárania cieľovej aplikácie často majú na starosti jej odoslanie správnym kolegom, v prípade, že ide o aplikáciu vytváranú pre niekoho iného. Platovo sú na podobnej úrovni ako programátori, pričom aj tuto plat závisí od skúseností a použitých technológií (poznámka: autor článku pracuje ako integrátor v oblasti poisťovníctva).

Iné: existujú aj iné pozície, často nepriamo späté s IT oblasťou. Napríklad práca zákazníckej podpory / podpory zamestnancov v IT firmách (často sa používa výraz Servicedesk alebo IT support) sa prelína s pracovnou náplňou administrátorov začiatočníkov a práve kolegovia z podpory sú po čase povýšení na administrátorov. Potom máme napríklad predajcov IT – títo ľudia sa bežne nepovažujú za zamestnancov v IT odvetví, napriek tomu, že rôzne IT zariadenia musia poznať vzhľadom na to, že ich predávajú. Správcovia sociálnych sietí sú tiež úzko spätí s touto oblasťou, hoci sa ani pozície tohto druhu bežne nepovažujú za pozície v IT oblasti. Takýchto pozícií, úzko súvisiacich s IT, je viacero, napríklad weboví dizajnéri (zodpovední za výzor webových stránok a aplikácií), technickí redaktori (zodpovední za výzor novín a časopisov) a podobne.

Cieľom tohto článku bolo sprehľadniť možnosti zamestnania v IT pre čitateľov, ktorí o takomto niečom rozmýšľajú, a zároveň priblížiť rôznorodosť tejto oblasti ostatným – často si ľudia, ktorí túto oblasť nepoznajú, všetkých IT zamestnancov predstavujú ako programátorov a nie je to celkom tak.

 

DROBNIČKY

Aktuálne verzie webových prehliadačov: Mozilla Firefox 70.0.1, Google Chrome 78.0.3904, Microsoft Edge 44.17763

Apple kvôli chybám v aplikáciách mení spôsob, akým ich testuje

Google núka 1,5 milióna dolárov tým, čo odhalia kritické chyby v operačnom systéme Android

Motorola predstavila nový prehnuteľný mobil Razr

Google Assistance už vie objednávať lístky do kina a navigovať webové stránky

SpaceX stratil svoj prototyp rakety Starship

Webová stránka kryptomeny Monero bola hacknutá a návštevníkom inštaluje škodlivý softvér následne používajúci tieto počítače na ťaženie kryptomien

Filip Filip

Spread the love