Na Petrovaradínskej pevnosti ste istotne boli už veľakrát, no máte možnosť sa na ňu vrátiť kedykoľvek. Aspoň virtuálne.

Dnes v Galérii Matice srbskej Nadácia EXIT prezentovala virtuálnu 3D prehliadku, ktorá je určená na propagáciu pevnosti, ako aj posilnenie jej medzinárodného turistického potenciálu, ktorý získala aj vďaka festivalu EXIT.

Virtuálna prehliadka má aj svojho sprievodcu, ktorým je historik a herec Nikola Škorić, jeden z troch hercov seriálu Državni posao. Sprievodca vyrozpráva o podzemných tuneloch, legendách, dejinách, známych hodinách a pod., ako aj o všetkých javiskách na festivale EXIT.

Ide o výsledok projektu Súčasná a tradičná kultúrno-turistická trasa (CULHUSRTOUR) v rámci Interreg – IPA programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Srbsko, ktorý odštartoval v roku 2018.

Poprechádzať sa po pevnosti nachádzajúc sa kdekoľvek vo svete a naučiť sa niečo nové, môžete už teraz! Navštívte stránku petrovaradin.exitfondacija.org.

Jasmina Pániková

Spread the love