OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Každoročne v októbri Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu udeľuje ceny autorom najlepších príspevkov uverejnených v uplynulom ročnom období v týždenníku Hlas ľudu a v mesačníku Vzlet.

Podľa rozhodnutia komisie pre udelenie novinárskej Ceny Vzletu 2013 tohtoročnou laureátkou je Teodora Ilićová zo Starej Pazovy, ktorá si cenu zaslúžila cestopisnou reportážou o Moldavsku, zverejnenou v dvoch pokračovaniach – Krajina botanických záhrad (Vzlet č. 8/2012, s. 8) a Orheiul Vechi a Gustar festival (Vzlet č. 9/2012, s. 8). V správe komisie sa okrem iného uvádza: „Keď ide o reportáže, tých cestopisných bolo v tomto ročníku neúrekom. Ide o pozitívny skutok, ktorý svedčí o tom, že naša mládež je mobilnejšia. Najviac zapôsobil cestopis autorky Teodory Ilićovej na tému Moldavska, zverejnený v dvoch pokračovaniach. Svojím štýlom Teodora neraz vyláka úsmev čitateľa. Tento článok bol podnetom pozornejšie si všímať aj iné príspevky mladej autorky, ktorá je príjemným prekvapením.“ Komisia pre udelenie tohtoročnej Ceny Vzletu pracovala v zložení: Anna Jašková, Katarína Verešová a Stevan Lenhart.

Teodora Ilićová vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Dnes pracuje (zatiaľ nie vo svojom odbore) a má záujem o doktorandské štúdia.

Gratulujeme laureátke!

 

Spread the love