Časopis Vzlet bol v roku 2014 spolu s inými tlačenými médiami národnostných menšín vo Vojvodine prezentovaný v rámci programu festivalu Exit. Náš mesačník bol totiž prítomný na Veľtrhu mimovládnych organizácií, ktorý počas trvania festivalu prebiehal na Petrovaradínskej pevnosti v organizácii EXIT nadácie, Strediska pre rozvoj menšinových a lokálnych médií a združenia Heror Media Pont.

Okrem toho, dňa 12. júla 2014 o Vzlete sa hovorilo aj v rámci diskusie pod názvom Good Story, ktorej témou boli mládežnícke médiá v jazykoch národnostných menšín vo Vojvodine a ich vývin v kontexte trendov mediálneho priemyslu v súčasnosti. Diskusia sa usporiadala na Fakulte pre manažment FAM v Sriemskych Karlovciach a účastníkmi boli Maja Zazuljak, zodpovedná redaktorka rusínskeho Maku, Stevan Lenhart, zodpovedný redaktor slovenského Vzletu, Tatjana Petrika, spolupracovníčka rumunského časopisu Tinereţea, Blanka Csillik a Norbert Györi, spolupracovníci maďarského Képes Ifjúság, Edit Laszlo, riaditeľka maďarského Hét Nap, a Skender Saćipi, redaktor portálu v albánskom jazyku Titulli. V úvodnej časti odzneli prezentácie prítomných médií, a potom sa hovorilo o možnostiach spolupráce medzi redakciami mládežníckych časopisov, problematike internetových vydaní a pod.

Udalosť podporilo Veľvyslanectvo Švajčiarska a Oddelenie pre médiá Misie OBSE v Srbsku.

 

Spread the love