„Modrá obrazovka smrti” (BSOD)

Všetci ste sa s tým niekedy stretli – robíte niečo dôležité pre prácu alebo školu a zrazu akoby z ničoho nič – „modrá obrazovka smrti”, „zamrznutie” počítača, alebo v najhoršom prípade, váš niekoľko-stovák-eurový stroj sa sám od seba iba vypne!

Už ste si istotne domysleli, o čom rozprávam. Volá sa to „padanie“ počítačov alebo operačných systémov (po anglicky crashing) a je to jedna z vecí, ktorá existuje ešte od začiatkov vývoja počítačov. Prvý „pád“ počítača bol roku 1946, keď mucha zletela do vtedajšieho počítača ENIAC (ktorý bol veľký ako niečí celý dom), čím on krachoval (čiže spadol). Práve táto mucha je dôvodom, prečo dnes počítačové chyby nazývame bug (chrobák).

Vznikom PC a všeobecným zväčšením počtu osobných počítačov sa tento problém začal prejavovať vo výraznejšej miere, keďže odrazu počítač začali používať aj obyčajní ľudia, ktorí sa nevyznali v tom, ako počítač v skutočnosti pracuje, ale vedeli, na čo ho majú použiť. Tieto počítače väčšinou používali operačný systém MS-DOS, ktorý v prípade nejakej kritickej chyby iba vyhodil chybu a napísal „System halted“ (systém sa zastavil), v dôsledku čoho sa počítač musel „nasilu“ reštartovať (tlačidlom). Vtedajšie počítače boli na toto citlivé a mnohé boli po niekoľkých rokoch používania trvale poškodené. Keď sa na trh dostal OS Windows, s ním sa dostala aj tzv. modrá obrazovka smrti alebo BSOD (blue screen of death), ktorá sa síce rozlišuje od verzie do verzie Windows, ale stále zostala a zostane v zlej povesti. Ale na rozdiel od MS-DOS Windows v prípade BSOD aspoň vypíše nejaké informácie (síce v kryptickom tvare, ale vyhľadať na internete význam kódu nie je až taký problém).

DOS – crash

Čo sa týka rôznych verzií OS Windows, séria 9x (Windows 95, 98, Me) je často považovaná za nestabilnú preto, že je priamo nadviazaná na MS-DOS. To znamená, že sa pred Windowsom najprv štartuje DOS a iba potom Windows. Tu je najväčší problém to, že všetky programy majú právo na priame pripojenie k hardvéru (napríklad nejaký vírus môže priamo „rozkázať“ grafickej karte, aby sa vypla a Windows vôbec nebude intervenovať). Práve toto spôsobuje časté pády systémov založených na Windows 9x.

Na druhej strane máme aj oveľa stabilnejšiu sériu Windows NT (Windows 2000, XP, Vista, 7), ktorá znemožňuje programom priame „rozkazovanie“ hardvéru, čím je vlastne odstránený najväčší problém so stabilitou Windows 9x. To však neznamená, že táto séria nemôže „spadnúť“. Môže, a keď aj krachuje, tak neškodí toľko počítaču, lebo v prípade BSOD vypíše, v čom je chyba (nie presne, ale okrem číselného kódu hodí aj nejaký opis v slovnom tvare). Potom sa urobí memory dump (uloží sa obsah pamäte do súboru, ktorý je možné poslať Microsoftu „na analýzu“). Aj pre tieto operačné systémy existujú hrozby, ktoré ohrozujú stabilitu – napríklad vírus z roku 2003 Blaster, ktorý vypínal systémové procesy a takto štartoval odpočítanie času (okno, ktoré nebolo možné zavrieť), po uplynutí ktorého sa počítač automaticky vypol. Toto nebolo až tak škodlivé pre počítač, ako bolo iritujúce pre používateľov.

Okrem Windows máme aj iné operačné systémy – najznámejšie sú Mac OS X a Linux. Tieto sú podľa expertov stabilnejšie (ťažšie padajú) než Windows, a to vďaka tomu, že majú oddelené jadro (systémové „vnútornosti“) a používateľské rozhranie, čím sa značne zmenší priamy vplyv na činnosť OS. Tieto dva systémy nepoznajú BSOD ako Windows, ale majú niečo iné podobného typu: Kernel Panic (keďže sú aj Linux aj Mac OS X založené na Unix-e, „padajú“ rovnakým spôsobom). Stabilita týchto dvoch operačných systémov je lepšia aj vďaka menšiemu počtu vírusov a iných škodlivých programov pre ne.

Kernel Panic

Hoci sa tento segment z roka na rok stále zlepšuje, nikdy nevieme, ako nás prekvapí najnovšia verzia nášho obľúbeného operačného systému, či už to bol Windows, Mac OS X, alebo Linux. Mnohí sa však zhodnú v jednom: najnestabilnejšia verzia Windowsu vôbec bola Windows Me (Millenium), ktorá mnohým používateľom viackrát na deň krachovala sama od seba, z ničoho nič. Nájdu sa však aj takí, ktorí s Milleniom žiadne problémy nemali, ale tých je asi málo. Zostáva nám iba dúfať, aby sa taká nejaká verzia hocijakého operačného systému nedostala na trh.

Filip FILIP

Spread the love