Muži sú iní ako ženy. Nie ani lepší, ani horší, jednoducho odlišní. Spoločné majú to, že patria k tomu istému živočíšnemu druhu. Muži a ženy bez ohľadu na kultúru, vieru a pleť sú si navzájom odlišní. Môže sa povedať, že je aj čudné, že môžu spolu fungovať… V minulosti sa ženy zhromažďovali, vychovávali a muži lovili a ochraňovali, tak vraj to je dôvod, prečo sú navzájom takí odlišní. Prečo muži nevidia to, čo im je pred nosom? Lebo majú doslova tunelové videnie, a preto sú takí nápadní, keď sa dívajú na inú ženu. Musia za ňou obrátiť hlavu. Lepšie periférne videnie u žien zapríčiňuje, že muž ich zriedka pristihne, ako hľadia s obdivom na iného muža. Tak isto v komunikácii medzi štyrmi očami, vďaka svojim vynikajúcim zmyslovým schopnostiam ženy vedia lepšie klamať. Inými slovami, žena odhalí klamára na kilometer. Muži nevedia hodnoverne klamať – takže muži, ak chcete oklamať ženu, radšej jej napíšte list alebo skúste to telefonicky. Ženy vedia pochopiť emócie z tónu hlasu, ale muži to nevedia. Ženy mnoho rozprávajú, lebo im je tak ľahšie, tak sa zbavujú problémov. Vtedy sa žena len chce vyrečniť, treba ju vypočuť a nie hľadať riešenie na daný problém…

Niekoľko zaujímavých príkladov z knihy. Ženský jazyk: áno (nie); možno (nie); je mi to ľúto (to oľutuješ); potrebujeme (chcem); rob, čo chceš (neskôr mi to zaplatíš). Mužský jazyk: som hladný (som hladný); chceš ísť do kina? (potom by som sa s tebou rád miloval); nudím sa (chceš sa milovať?). Čo priťahuje ženy:
osobnosť, zmysel pre humor, citlivosť, inteligencia, pekné telo. Čo priťahuje mužov: osobnosť, pekná tvár, inteligencia, zmysel pre humor, pekné telo. Ženy sú tu poriadne zbaláchané… Čo priťahuje mužov podľa žien: pekná tvár, pekné telo, veľké prsia, pekný zadok, osobnosť. Čo priťahuje ženy podľa mužov:
osobnosť, pekné telo, zmysel pre humor, citlivosť, pekná tvár. Oni si to dobre uvedomujú…

Keď sa pochopia tieto rozdiely a ešte mnohé iné, ktoré sú opísané v tejto knihe, tak sa muži a ženy budú medzi sebou lepšie chápať – preto je kniha venovaná aj mužom aj ženám.

(Vydavateľstvo Ikar)

Pripravila: Marína VALENTÍKOVÁ

Spread the love