Držim se redosleda

prvo kravata

 

zatim odmaknuti stolicu

 

Petru Krdu (1952 – 2011) bol predseda a redaktor vydavateľstva Književna opština Vršac (KOV) a zároveň človek, ktorý ešte začiatkom 90. rokov odhalil a odmenil dnešného laureáta Nobelovej ceny Tomasa Tranströmera. Žiaľ, Krdu vlani zosnul, ale pred samou smrťou nám odporučil aj básnika Gabrijela Babuca.

Aj keď Babuc pochádza z malého prostredia, z dediny Uzdin neďaleko Kovačice, jeho hravá poézia znie aktuálne, urbánne, svetovo. Knižný debut pod názvom Redosled má 70 strán, obsahuje 60 piesní a rozdelený je do dvoch častí. V prvej časti pod názvom Apokalipsa remiks autor sa zaoberá horko-komickou podstatou ľudskej existencie a človekovej zúfalosti (napr. verše zaslužujem da ne budem / sahranjen / po lepom vremenu alebo pokazaću ti trik sa omčom / stavi vrat alebo nema sumnje / izvešćeš  me na put / gospodine grobaru). V druhej časti (Ne)otkrivenje dominujú trpké dojmy (kako je dobar gospod / njegov štap i / njegova / palica alebo ne hitaj mi u pomoć / gledaj / kako stradam).

Ináč Babuc je zamestnaný na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici, uverejňoval v časopise Kovine (2010), aktívny je tiež ako hudobný blogger v sociálnej sieti Tumblr – na adrese gbabuts.tumblr.com. Knihu Redosled si možno vyhľadať a prečítať aj online na webovej stránke scribd.com.

(Vydavateľstvo KOV, 2011)

Janko TAKÁČ

Spread the love