Dušan Kovačević (1948) je jedným z najvýznamnejších súčasných srbských dramatikov. Medzi jeho najúspešnejšie diela možno zaradiť drámy a scenáre Maratonci trče počasni krug, Radovan III, Profesionalac, Sabirni centar, Ko to tamo peva, Poseban tretman, Balkanski špijunPodzemlje. Podľa týchto diel sú postavené veľmi úspešné divadelné hry a nahrané kultné filmy. Jeho drámy sa dožili vydaní v celom svete (preložené sú do sedemnástich jazykov), charakterizuje ich nadrealistický humor, študiόzna analýza postáv, striedanie sa vážnych tém a smiešnych zápletiek, trpká satira, groteska…

Nová Kovačevićova dráma hovorí o robotníkoch, ktorí štrajkujú hladom v továrni na výrobu topánok LIZO. Títo robotníci sú už roky svedkami toho, že ich továreň v priebehu tranzície a privatizácie prepaduje, každý nový majiteľ ich degraduje (namiesto platu dostávajú topánky, ale len tie malé čísla, ktoré sú všetkým tesné) a ako im nakoniec v devastovanej továrni, ktorá viac nikoho ani nezaujíma, lebo v nej už niet takmer ničoho okrem robotníkov, nezostáva ani len štrajk ako metóda bojovania o svoje práva. Vodca robotníkov a predseda štrajkového výboru Steva vchádza do projektu, v ktorom robotníci budú protestovať, rozprávať svoje smutné životné príbehy, žiť a umierať pred televíznymi kamerami v odmeňovacom reality TV programe. Po márnych protestoch a prosbách Steva plynom zdvihne do vzduchu celú skrachovanú továreň a s ňou aj svojich biednych a hladom zmorených kolegov.

Spolu so Stevom tajomníčka Zlata, šofer Isa, invalid práce Veseli, kuchárka Rada a majiteľ televízie pán Maldiv stávajú sa hlavnými postavami tejto groteskne pravdivej drámy, ktorá poukazuje na hrozné a neznesiteľné postavenie obyčajných robotníkov v Srbsku, čiže ľudí, ktorí sú všade vo svete chrbticou rozvoju štátu a spoločnosti a tvoria jej tzv. strednú triedu. Robotníkom, ktorým viac nezostal nijaký prostriedok, ktorým by si vybojovali aspoň svoje platy (ak už nie práva a spravodlivosť), na konci drámy nezostáva nič iné než presťahovať sa na „druhý svet“, v ktorom pre nich možno bude aspoň viac oddychu a spevu…

(Vydavateľstvo Stubovi kulture, 2011)

Janko TAKÁČ

Spread the love