Knižný debut, zbierka poviedok mladej novinárky, hlavnej a zodpovednej redaktorky magazínu Stil Jeleny Rankovićovej pod názvom Prohujalo s košavom (čiže: Odviate košavou) a s podnázvom Magične priče od kojih ćete postati sasvim ludi od ljubavi zachytáva úvahy na témy lásky, života, šťastia a celkom náhodné stretnutia po kaviarňach, prechádzky vedľa Dunaja a spomienky na dávne, už odviate časy poézie a pokoja. Autorka hovorí, že boli to časy ozajstných hrdinov, nehy, veľkých lások a drobných radostí.

Názory mnohých kritikov sa zhodujú v tom, že ide o knihu radosti, detskej bezstarostnosti, nostalgie za nejakými už uplynulými, ale omnoho krajšími časmi, keď mali sme menej peňazí, ale viac umenia ako vedieť byť šťastní. Boli to časy, v ktorých sme sa nehanbili vlastných citov, seba samých, všetci sme boli rovnakí a predsa tak jednoducho SVOJI. Autorka vysielania Književni magazin Mila Milosavljevićová sa o autorke zbierky Odviate košavou vyjadrila ako o „belehradskej Šeherezáde“. Podľa nej z týchto poviedok – „obrázkov nášho každodenného života” – vyviera zdravý humor, a to všetko vďaka šikovnému, vyostrenému novinárskemu peru autorky.

Jelena Rankovićová je okrem svojej žurnalistickej a spisovateľskej činnosti hrdá najmä na svoju cestovateľskú biografiu – patrí sem „dvadsaťšesť štátov a niekoľko kruhov okolo planéty“. Viac o autorke sa možno dozvedieť na stránke www.jelenarankovic.com.

(Vydavateľstvo Laguna, 2012)

Vladislava LOVÁSOVÁ

Spread the love