Komunikovanie je jednou zo základných potrieb súčasného človeka. Práve schopnosť rozprávať a písať je to, čo nás oddeľuje od živočíchov. Dvadsiate (a teraz už aj 21.) storočie prinieslo najväčšie zmeny v komunikovaní, a to práve vďaka výdobytkom súčasnej doby, akými sú telefón, telegraf a v posledných niekoľkých desaťročiach aj internet.

Spôsob, akým komunikujeme na diaľku, sa začal drasticky meniť vynálezom telefónu, čím sme mohli počuť niekoho, kto je desiatkami, stovkami, dokonca tisíckami kilometrov vzdialený, bez toho, aby sme čakali na listy od tej osoby. Práve telefónna sieť umožnila vznik internetu ako takého (ako vieme, klasické dial-up modemy sa na internet spájajú prostredníctvom telefónnej siete).  Internet, známy aj ako „sieť všetkých sietí“, spočiatku slúžil hlavne vojsku a iba v 70. rokoch minulého storočia začal byť dostupný najprv vedcom, a potom aj ostatným používateľom.

E-mail

Jednou z prvých služieb internetu je E-MAIL, alebo elektronická pošta (poznámka: internet pozostáva z mnohých služieb, z ktorých najznámejšia je WWW – world wide web, čiže sieť webových stránok, ale toto nie je jediná služba, je ich niekoľko desiatok). E-mail je služba, ktorá umožňuje používateľom posielať a prijímať správy – niečo podobné ako štandardná pošta, ibaže keď mi voľakto pošle správu, hneď ju aj dostanem, lebo je správa digitálna, vyslaná počítačom. Prvý e-mail bol vyslaný cez ARPANET (predchodca dnešného internetu) roku 1971 a od 80. rokov, keď bol internet štandardizovaný, bolo vyslaných a prijatých na miliardy e-mailových správ. Najväčším problémom tejto služby je tzv. spam (neželaná pošta), ktorý tvorí až 80 % všetkých e-mailov, ktoré dnes cirkulujú. Ide o rôzne falošné správy, podvody alebo reklamy, ktoré drasticky pohlcujú vysielanie a prijímanie normálnych e-mailov.

Fórum

Niekedy v čase vzniku world wide web (WWW) a celého konceptu webových stránok vznikli aj prvé internetové fóra. FÓRUM je špecializovaná webová stránka, na ktorú sa používateľ zaregistruje, a potom môže komunikovať s ostatnými prihlásenými používateľmi. Tento typ komunikácie sa dnes používa hlavne na dávanie a prijímanie rád a návodov, ako aj na zdieľanie ideologických postojov. Hlavná nevýhoda fóra je to, že na odpoveď často čakáme určitý čas, väčšinou nemožno vidieť, kto je prihlásený a kto nie (na niektorých fórach áno) a stane sa, že niektoré otázky zostanú nepovšimnuté. Okrem toho obsah väčšiny fór možno vidieť aj zvonku, zo strany neprihlásených používateľov, títo ale nemôžu tam prispievať. Niektoré fóra propagujúce určité ideologické názory sú dokonca považované za kontroverzné, v dôsledku nevhodnosti týchto názorov.

Chat

Ďalší krok vo vývoji komunikovania cez internet je CHAT. Chat je priama písaná komunikácia medzi dvomi alebo viacerými ľuďmi, ktorá sa od fór odlišuje tým, že vidíme, kto je práve prihlásený, odpoveď najčastejšie dostaneme hneď a nikto zvonku nevidí obsah konverzácie. Na toto sa najčastejšie používajú špecializované programy (napr. AIM, Google Talk, Windows Live Messenger) a týmto sa môžeme vyhnúť nevýhodám špecifickým pre klasické webové stránky. Dnes, vďaka vývoju programovacieho jazyka HTML, ktorý tieto používajú, sa mnohé chat služby nachádzajú priamo na webových stránkach. Vďaka tomuto takmer každá sociálna sieť má dnes vlastnú zabudovanú chat službu (najznámejšia je Facebook Chat).

Facebook

Najnovší a dnes najpoužívanejší spôsob komunikácie cez internet sú SOCIÁLNE SIETE. Tieto vlastne zjednocujú všetky doteraz jestvujúce spôsoby komunikácie – často obsahujú hore spomenutú chat službu, možno na nich zdieľať obrázky, videá a iný multimediálny obsah s ostatnými používateľmi podobne ako na fórach, ale hlavným prvkom väčšiny sociálnych sietí sú krátke správy viditeľné všetkými používateľmi (a v závislosti od nastavení často aj neprihlásenými osobami), známe ako statusy. Tieto možno napr. označiť ako správy, ktoré sa nám páčia (like), komentovať ich a dokonca práve cez ne možno zdieľať multimediálny obsah (videá, hudobné skladby a pod.). Najznámejšie sociálne siete v súčasnosti sú Facebook a Twitter, ktoré si však nekonkurujú kvôli tomu, že nemajú rovnakú skupinu cieľových používateľov (Facebook slúži na komunikáciu s ľuďmi, ktorých poznáme a Twitter je skôr zameraný na komunikáciu s verejnosťou).

Zaujímavé je, že sa za 5 rokov až takto zmenilo komunikovanie cez internet. Keď si predstavíme, že sa Facebook stal populárny v rokoch 2007 – 2008, iba vtedy si uvedomíme, že tá zmena vlastne nastala veľmi rýchlo a kto vie, čo nás čaká v nasledujúcich piatich rokoch…

Filip FILIP

Spread the love