Združenie novinárov Srbska pozýva mladých novinárov, členov školských novinárskych sekcií, študentov žurnalistiky a všetkých záujemcov o novinárstvo, aby navštívili toto združenie, kde sa viac dozvedia o dejinách združenia a budú mať možnosť aj porozprávať sa s novinármi, ktorí priblížia prácu v médiách.

Návštevy sa budú organizovať od septembra a to v posedný piatok v mesiaci.

Zduženie novinárov Srbska (Udruženje novinara Srbije) bolo založené 21. decembra 1881 v Belehrade pod názvom Srbská novinárska spoločnosť. V tom roku v Belehrade vychádzalo 22 novín a časopisov.

Všetky návštevy je potrebné vopred zahlásiť na telefónne číslo: 011/32-36-337 alebo na mailovú adresu: dragana.bjelica@uns.rs.

Spread the love