V priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa uskutočnila oslava Dňa svätého Patrika. Je to vlastne írsky štátny sviatok, ktorý sa oslavuje každoročne 17. marca, a k nemu patrí výzdoba z ďatelinových lístkov, silné čierne pivo, whisky a hlučné oslavy. Tento sviatok sa však v Nitre oslavoval 13. marca. Hlavným organizátorom podujatia bol Niall Kenny, ktorý pochádza z Írska a súčasne učí angličtinu na Univerzite Konštantína Filozofa. Na tejto akcii sa tiež podieľali študenti druhého ročníka odboru anglický jazyk a kultúra a odboru anglický jazyk za pomoci pedagógov.

Podmienkou účasti na tejto oslave bolo zelené oblečenie, dokonca sa súťažilo o najzelenšieho muža, najzelenšiu ženu a najzelenšie jedlo. Zelené zákusky pripravili študenti angličtiny spolu s profesormi. Organizátori pripravili pre návštevníkov tanečné a hudobné vystúpenia slovenského či írskeho charakteru a rôzne zábavné aktivity. Akcia sa začala spoločným fotografovaním pred budovou Pedagogickej fakulty. Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutočnilo v Galérii Univerzity Konštantína Filozofa, kde nás hlavný organizátor prekvapil a v slovenčine srdečne privítal všetkých prítomných.

Oslava sa začala vystúpením tanečnej skupiny Connemara, ktorá nás potešila írskym tancom. Po výbornom vystúpení tejto skupiny folklórny súbor Zobor z Nitry nás vrátil na Slovensko a k slovenskej ľudovej hudbe. Ako vždy, aj tentoraz tancovali vynikajúco. Svojím vystúpením nás všetkých očarili Eija Disco Dance Group. Moderná hudba sprevádzala túto skupinu, ktorá fakt bola nacvičená a všetky dievčence tancovali ako jedna. Po tejto skupine nasledoval dance show Radka Kováča, ktorý tiež bol skvelý.

Podujatie pokračovalo súťažným kvízom, kde sa zúčastnilo sedem tímov. Po dlhej a trochu aj vyčerpávajúcej hre (50 otázok) na rad prišla súťaž o najzelenšieho muža, ženu a jedlo. Chlapi, ktorí pre túto príležitosť prišli z Írska, spolu s organizátorom vybrali tri ženy a troch mužov. Najzelenší muž a najzelenšia žena dostali whisky a ostatní tiež získali nejaké ceny. To však nebolo všetko. Chlapi mali za úlohu položiť svojmu páru, žene, podväzok na nohu, a to zubami. Na veľké prekvapenie, všetci to úspešne zvládli…

Po súťaži vystúpili Martina Smutná a Igor Kučera. Bolo to fakt super dueto, Martina spievala nádherným hlasom, kým Igor hral na gitare. Výber pesničiek tiež bol skvelý. V súlade s oslavou írskeho sviatku mali sme príležitosť počuť aj írskeho speváka Judea Connollyho. Jude hral na akustickej gitare pričom spieval írske známe či menej známe pesničky. Všetci sme tlieskali podľa rytmu a niektorí aj spievali. Na záver bola tombola s veľa šťastných výhercov, a potom sa nám Niall Kenny poďakoval za účasť a pozval nás do baru, kde oslava pokračovala.

Oslava Dňa svätého Patrika mala pestrý a zaujímavý program. Mali sme príležitosť vidieť írske tance, počúvať írskeho speváka, taktiež užívať pri vystúpení slovenských umelcov. S ohľadom na to, že nemajú všetci možnosť odísť do Írska, a tam si užiť jedinečnú írsku kultúru, aspoň sme si ju mohli priblížiť tu v Nitre. Dúfam, že sa táto akcia uskutoční aj na budúci rok, a že zase aspoň na deň budeme Írmi.

Teodora ILIĆOVÁ

Fotografie: Juraj Kolárik

Spread the love