Výskumná stanica v Petnici pozýva žiakov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o prírodné, spoločenské alebo technické vedy, aby sa prihlásili na súbeh pre programy v roku 2020.

Výskumná stanica v Petnici už 37 rokov úspešne vzdeláva mladých, ktoré práve tam urobia svoje prvé kroky vo vede. Ak máte záujem o: astronómiu, fyziku, počítače, matematiku, biológiu, chémiu, zdravotníctvo, sociológiu, dejiny, lingvistiku, archeológiu… a chceli by ste si obohatiť vedomosti v týchto oblastiach, prihláste sa na súbeh do konca novembra.

Prihlášku na súbeh si môžete stiahnuť na stránke Výskumnej stanice Petnica.

Foto: IS Petnica

Spread the love